Obec Vigantice
ObecVigantice

Zvolení členové Zastupitelstva obce Vigantice: Edita Stiborová, Sylvie Růčková, Zdenek Porubský, Tomáš Jurajda, Viktor Kožusznik, Eva Buchalová,Milan Baron Petružela, Matěj Šturala, Petra Kubíčková.

Projekty

Realizované projekty v roce 2020 - 2022

 

Název projektu: Rekonstrukce spolkového zařízení Vigantice 196
Záměr: podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného rozvoje

 Spolkové zařízení

 

Název projektu: Vybudování přírodovědné učebny ve ZŠ Viganticích
Cílem projektu ja vybudování dvou učeben sloužících k výuce přírodovědných předmětů,
čímž bude dosaženo zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.

EU,MMR

Přírodovědná učebna

Název projektu: ,,Prodloužení kanalizace v obci Vigantice" Národního programu Životního prostředí.
Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

SFŽP

Kanalizace

 

 

 

Realizované projekty v roce 2018-2019

MMR

Projekt „Veřejné osvětlení podél komunikace III/4867 v obci Vigantice“ je spolufinancován Evropskou unií.

 • Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008412
 • Žadatel: Obec Vigantice
 • Předmět projektu: V rámci realizace projektu dojde k výměně stávajících svítidel podél silnice III/4867 za maximálně efektivní úsporné pouliční osvětlení pomocí LED lamp. Součástí projektu rekonstrukce veřejného osvětlení v celkové délce 2480m je 70ks osvětlovacích bodů včetně osvětlení dvou přechodů pro chodce a dvou míst pro přecházení.
 • Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšení bezpečnosti chodců a tím i celkové bezpečnosti silničního provozu v obci Vigantice. Tohoto bude dosaženo rekonstrukcí veřejného osvětlení v obci.

Díky realizaci veřejného osvětlení dojde nejen ke snížení každoročních nákladů na provoz veřejného osvětlení z rozpočtu obce, ale také k poklesu využívání automobilové dopravy
ve prospěch šetrnějšího způsobu přepravy, kterým je doprava pěší. Uživatelé pěší dopravy
se budou cítit bezpečně a to zejména ve večerních a nočních hodinách.

Specifické cíle:

 • zvýšení bezpečnosti chodců a tím i celkové bezpečnosti silničního provozu
 • snížení ročních provozních nákladů na veřejné osvětlení
 • zlepšení dostupnosti lokality

Doba realizace: 09/2018 - 09/2019
Výše rozpočtu: Celkové způsobilé výdaje projektu 1 226 739,45 Kč
Zdroje financování: Dotace ze strukturálního fondu ERDF: 1 165 402,47 Kč, vlastní zdroj financování: 61 336,98 Kč

Název programu: Integrovaný regionální operační program
Číslo výzvy: 132/06_16_038/CLLD_16_01_004
Název výzvy: 1.výzva MAS Rožnovsko-IROP-DOPRAVAVeřejné osvětlení Vigantice

Více informací u projektového manažera projektu:

Ing. Petra Kafková
Sdružení Mikroregion Rožnovsko
T: 777 553 071, E: kafkova.roznovsko@seznam.cz

Realizované projekty v roce 2017

 • Název projektu: Revitalizace a výsadba doprovodné zeleně komunikace v obci Vigantice
 • Číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_029/0002543
 • Specifický cíl: 4.3. - Posílit přirozené funkce krajiny
 • Aktivita: 4.3.2. - Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur

Popis projektu:

Předmětem projektu je revitalizace a výsadba doprovodné zeleně v obci Vigantice tak, aby byla posílena funkčnost krajinných prvků a struktur. Lokalita se nachází v extravilánu obce Vigantice mimo zastavěné území a plocha je veřejně přístupná. V rámci projektu budou vysázeny vegetační prvky, které budou mít také ekologický efekt. Po realizaci navržených úprav by toto místo mělo tvořit významný krajinotvorný prvek v obci Vigantice.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

CZ_RO_B_C.jpgSFZP_H_CMYK.jpg

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-download

app-store-download

Svátek a výročí

Svátek má Andrea

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Evropský den jazyků

Zítra má svátek Jonáš

Státní svátky a významné dny na zítřek:

 • Světový den cestovního ruchu