Obec Vigantice
ObecVigantice

Letní koupaliště v provozu. Aktuální info na https://www.facebook.com/KoupalisteVigantice/?locale=cs_CZ

Tel:  737 954 489

Projekty

Záložky

Realizované projekty s pomocí dotačních titulů

Název projektu: MaS23/Sl12 - Rekonstrukce zařízení pro volejbal a badminton

Celková dotace ve výši 379 831,- Kč, tj. 10% celkových způsobilých výdajů specifikovaných v Žádosti o poskytnutí dotace.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: RP 12-24 - Dotace obcím pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje

Celková dotace ve výši 210 000,- Kč, tj. 69,35% celkových způsobilých výdajů specifikovaných v Žádosti o poskytnutí dotace.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: NSA21 - KABINA 2021 - Rekonstrukce zařízení pro veolejbal a badminton

 

 

Celková dotace ve výši 800 000,- Kč

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: Regenerace veřejného prostranství a rozšíření občanské vybavenosti v obci Vigantice

Foto
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Název projektu: Rekonstrukce spolkového zařízení Vigantice 196
Záměr: podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného rozvoje

 Spolkové zařízení

Výsledky projektu: Výsledkem projektu je rekonstrukce prostor sloužících pro konání kulturních akcí v obci a pro spolkovou činnost, např. setkávání jednotlivých spolků, zázemí pro akce rozsvěcování vánočního stromu, adventní tvoření, velikonoční tvoření, stavění a kácení máje a další společenské události nebo volnočasové aktivity. Rekonstrukce sociálního zázemí pro veřejnost v 1.NP bude využíváno při konání venkovních akcí. Rekonstruované prostory prostory v 2. NP budou sloužit jako zázemí spolků a také pro konání menších akcí ve vnitřních prostorách.

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: Vybudování přírodovědné učebny ve ZŠ Viganticích
Cílem projektu ja vybudování dvou učeben sloužících k výuce přírodovědných předmětů,
čímž bude dosaženo zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.

EU,MMR

Přírodovědná učebna

 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Název projektu: ,,Prodloužení kanalizace v obci Vigantice" Národního programu Životního prostředí.
Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

SFŽP

Kanalizace

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt „Veřejné osvětlení podél komunikace III/4867 v obci Vigantice“ je spolufinancován Evropskou unií.

 • Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008412
 • Žadatel: Obec Vigantice
 • Předmět projektu: V rámci realizace projektu dojde k výměně stávajících svítidel podél silnice III/4867 za maximálně efektivní úsporné pouliční osvětlení pomocí LED lamp. Součástí projektu rekonstrukce veřejného osvětlení v celkové délce 2480m je 70ks osvětlovacích bodů včetně osvětlení dvou přechodů pro chodce a dvou míst pro přecházení.
 • Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšení bezpečnosti chodců a tím i celkové bezpečnosti silničního provozu v obci Vigantice. Tohoto bude dosaženo rekonstrukcí veřejného osvětlení v obci.

Díky realizaci veřejného osvětlení dojde nejen ke snížení každoročních nákladů na provoz veřejného osvětlení z rozpočtu obce, ale také k poklesu využívání automobilové dopravy
ve prospěch šetrnějšího způsobu přepravy, kterým je doprava pěší. Uživatelé pěší dopravy
se budou cítit bezpečně a to zejména ve večerních a nočních hodinách.

Specifické cíle:

 • zvýšení bezpečnosti chodců a tím i celkové bezpečnosti silničního provozu
 • snížení ročních provozních nákladů na veřejné osvětlení
 • zlepšení dostupnosti lokality

Doba realizace: 09/2018 - 09/2019
Výše rozpočtu: Celkové způsobilé výdaje projektu 1 226 739,45 Kč
Zdroje financování: Dotace ze strukturálního fondu ERDF: 1 165 402,47 Kč, vlastní zdroj financování: 61 336,98 Kč

Název programu: Integrovaný regionální operační program
Číslo výzvy: 132/06_16_038/CLLD_16_01_004
Název výzvy: 1.výzva MAS Rožnovsko-IROP-DOPRAVAVeřejné osvětlení Vigantice

Více informací u projektového manažera projektu:

Ing. Petra Kafková
Sdružení Mikroregion Rožnovsko
T: 777 553 071, E: kafkova.roznovsko@seznam.cz

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Název projektu: Revitalizace a výsadba doprovodné zeleně komunikace v obci Vigantice
 • Číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_029/0002543
 • Specifický cíl: 4.3. - Posílit přirozené funkce krajiny
 • Aktivita: 4.3.2. - Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur

Popis projektu:

Předmětem projektu je revitalizace a výsadba doprovodné zeleně v obci Vigantice tak, aby byla posílena funkčnost krajinných prvků a struktur. Lokalita se nachází v extravilánu obce Vigantice mimo zastavěné území a plocha je veřejně přístupná. V rámci projektu budou vysázeny vegetační prvky, které budou mít také ekologický efekt. Po realizaci navržených úprav by toto místo mělo tvořit významný krajinotvorný prvek v obci Vigantice.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

CZ_RO_B_C.jpgSFZP_H_CMYK.jpg

Úřad

Rychlý kontakt

Obecní úřad Vigantice
Vigantice 203
756 61 Vigantice

Tel.: 571 655 142
obec@vigantice.cz

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18
1
19 20
1
21
22 23 24 25 26 27
1
28
29 30 31 1 2 3 4

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Hlášení pálení a počasí Vigantice

hlášení pálení      Počasí u Vranise

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:7
DNES:64
TÝDEN:1170
CELKEM:1371898

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-download

app-store-download

Svátek a výročí

Svátek má Jakub

Zítra má svátek Anna