#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Základní škola a mateřská škola Vigantice, okres Vsetín, příspěvková organizace

 

školaZřizovatel:      Obec Vigantice                                   

Adresa:           Vigantice 88, 756 61, Rožnov pod Radhoštěm

Ředitelka ZŠ:  Mgr. Lenka Zavadilová

Vedoucí MŠ:    Bc. Dana Barošová

IČO:                71006150

Kontakt: ZŠ    571 655 032

              MŠ    601 601 308                                         

          jídelna  571 655 033

e-mail ZŠ:     zsvigantice@centrum.cz

e-mail MŠ:    msvigantice@centrum.cz 

 

web. stránky ZŠ  a MŠ: http://www.zsvigantice.cz

 

Koncepce ZŠ je zpracována ve Školním vzdělávacím programu ,,Pracujeme tvořivě".

Koncepce MŠ je zpracována ve Školním vzdělávacím programu ,,Pohodová školka Sluníčko".

 

Charakteristika školy

Základní škola a Mateřská škola Vigantice je vesnickou neúplnou školou malotřídního typu. V posledních letech se počet žáků základní školy pohybuje mezi 23 až 35 žáky, převážně se jedná o žáky naší obce. Třídy jsou dle potřeby spojovány, aktuálně se čtyři ročníky vyučují ve dvou třídách, ve školním roce 2019-2020 navštěvuje základní školu celkem 20 žáků. Nedílnou součástí školy je činnost školní družiny, jejíž hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti a odpočinku žáků, pomáhá uspokojovat a rozvíjet kulturní potřeby žáků. Jsme školou rodinného typu, která nabízí klidné prostředí a individuální přístup ke všem žákům školy.

Budova základní školy je jednopodlažní, v přízemí se nachází třída, šatna, kanceláře vedoucí stravování, tělocvična, výdejna obědů, kuchyň, sklady a sociální zařízení. V prvním patře budovy jsou třídy základní a mateřské školy, školní družina, kancelář ředitele, sborovna, kabinety a sociální zařízení.

Naše škola má dvě třídy se čtyřmi postupnými ročníky. První třída má spojený 1. a 3. postupný ročník,  vyučuje ji paní učitelka Mgr. Alena Kadeřábková. Druhou třídu vyučuje paní ředitelka Mgr. Lenka Zavadilová. Druhá třída má spojený 2. a 4. postupný ročník.

V mateřské škole, která je zcela naplněna, pracují stálé pracovnice, vedoucí předškolní výchovy paní Bc. Dana Barošová spolu s paní učitelkou MŠ Janou Porubskou.

Problematice prevence rizikového chování je vyhrazena informační tabule na chodbě v přízemí, kde jsou k dispozici i propagační materiály. Další informace k této problematice jsou prezentovány v jednotlivých třídách v návaznosti na aktuální obsah učiva.
 

 Vchod Základní a Mateřská škola1.třída v přízemí ZŠ2.třída v 1. patře ZŠHerna školní družinyPočítačová učebnaTělocvičnaSociální zařízení ZŠŠatna ZŠŠkolní zahradaŠkolní zahrada