Obec Vigantice
ObecVigantice

Plánované otevření letního koupaliště po rekonstrukci je 1.července 2024.

Odpadové hospodářství obce

Nakládání s odpady

Na této stránce informujeme občany o systému odpadového hospodářství v obci Vigantice.

Provoz systému odpadového hospodářství řídí v obci Obecně závazná vyhláška platná od 1.1.2024 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství Obecně závazná vyhláška obce Vigantice o místním poplatku za systém odpadového hospodářství.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 152.04 kB

Svoz tříděného odpadu probíhá v obci každý měsíc a to ve čtvrtek od 8:00 hodin.

Svoz provádí pracovník obce, občané připraví pytle s tříděným odpadem u svých domů.                          
Pytlový sběr plastů, nápojových kartonů, papíru.
Zaměstnanec obce vyveze i kovy, plechovky a staré elektrozařízení.
Ve schránce opětovně ponechá prázdné pytle, podle druhu odpadů, který bude připraven k odvozu.

Občané, kteří mají doma tříděný odpad a chtějí jej vyvézt mimo termín pravidelných svozů,mohou je odevzdat do Sběrného dvora  Vigantice.

Sběrný dvůr Vigantice

Sběrný dvůr Vigantice Slavnostní otevření Sběrný dvůr

V době státních svátků je Sběrný dvůr Vigantice uzavřen.

Provozní doba v době od 1.dubna do 31. října - letní provoz:

  • středa       9:00 - 12:00     13:00 - 17:00
  • sobota      8:00 - 11:00

Sběrný dvůr Vigantice

Provozní doba v době od 1.listopadu do 31. března - zimní provoz:

  • středa       9:00 - 12:00     13:00 - 15:00
  • sobota      9:00 - 11:00

Obec Vigantice obhájila 1. místo ve třídění odpadu.

V kategorii obec 501 – 1500 obyvatel. V soutěži obcí a měst Zlínského kraje ve třídění odpadu  O KERAMICKOU POPELNICI 2021. Tradiční krajské klání samospráv organizuje již popatnácté Zlínský kraj ve spolupráci s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s. v rámci aktivit zaměřených na podporu tříděného sběru odpadu v regionu. Mezi obcemi do 1 500 obyvatel patří i letos první příčka obci Vigantice, následují Mysločovice a Rajnochovice.  Ocenění převzal starosta obce Zdenek Porubský a místostarostka Hana Foltasová dne 16.9.2021 na zámku v Bystřici pod Hostýnem.

Poděkování patří všem zodpovědným občanům obce Vigantice, kteří poctivě třídí odpad svých domácností. Bez Vaší spolupráce bychom nemohli přebírat toto ocenění.

Keramická popelnice 2021

Celostátní ocenění obce Vigantice - 1.místo

16. ročník soutěže O Křišťálovou popelnici v netradiční podobě! Zástupci EKO-KOM se tentokrát rozjeli předat ocenění přímo do nejlepších obcí. Stejně jako v minulých letech byla i tentokrát soutěž určena všem obcím ČR zapojeným v systému EKO-KOM a soutěžilo se ve třech velikostních kategoriích. Do užšího výběru 16. ročníku soutěže O Křišťálovou popelnici postoupilo 66 nejlepších měst a obcí – pět zástupců z každého kraje a hlavní město Praha. Poděkování patří všem zodpovědným občanům obce Vigantice, kteří poctivě třídí odpad svých domácností.

Křišťálová popelnice  Křišťálová popelnice diplom  Křišťálová popelnice ocenění  Křišťálová popelnice 

Křišťálová popelnice 2019-ocenění měst a obcí

Ocenění obce Vigantice  - 1. místo

V kategorii obec 501 – 1500 obyvatel se Vigantice umístily na 1. místě. Uherské Hradiště, Luhačovice, Vigantice a Bořenovice. To je čtveřice měst a obcí ve Zlínském kraji, jejichž obyvatelé v loňském roce nejlépe třídili odpady. Zástupci obcí 7. září 2020 na slavnostním ceremoniálu v prostorách zámku v Bystřici pod Hostýnem převzali prestižní ocenění v soutěži ,,O keramickou popelnici“. Tradiční krajské klání samospráv organizuje již počtrnácté Zlínský kraj ve spolupráci s Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s. v rámci aktivit zaměřených na podporu tříděného sběru odpadu v regionu.  Ocenění převzal starosta obce Zdenek Porubský a místostarostka Hana Foltasová dne 7.9.2020 na zámku v Bystřici pod Hostýnem. Poděkování patří všem zodpovědným občanům obce Vigantice, kteří poctivě třídí odpad svých domácností. Bez Vaší spolupráce bychom nemohli přebírat toto ocenění.

certifikát Ocenění Starosta Zdenek Porubský Společná

Tisková zpráva Zlínského kraje 2020

Soutěž s panem Popelou

Popela„Soutěž s panem Popelou“ je ekologická soutěž pro školy ve sběru paíru. Naše ZŠ a MŠ Vigantice se v této regionální soutěži umístila na krásném 3. místě. Gratulujeme.

Diplom za 3. místo

 Popela„Soutěž s panem Popelou“ je ekologická soutěž pro školy, která by měla provázet současnou mládež jak ve škole, tak i mimo ni a dát jí možnost zamyslet se nad stávajícím neutěšeným stavem životního prostředí.  Naše ZŠ a MŠ Vigantice je od roku 2016 také zapojena do této soutěže a jsme z téměř 50 školských zařízení stále v první desítce :-) 

Vycházíme z přesvědčení, že výchova k ekologickému cítění má největší efekt u nejmladší generace, která potom osvojené návyky přenáší i do domácností. Cílem „Soutěže s panem Popelou“ je zavedení trvalého systému separovaného sběru papíru, případně i dalších složek odpadu, ve školách.

Zde jsou roční konečné výsledky: rok 2016rok 2017, rok 2018, rok 2019

Ocenění obce Vigantice  - 2. místo

V kategorii obec 501 – 1500 obyvatel. V soutěži obcí a měst Zlínského kraje ve třídění odpadu

O KERAMICKOU POPELNICI 2019. Tradiční krajské klání samospráv organizuje již potřinácté

Zlínský kraj ve spolupráci s Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s. v rámci aktivit zaměřených na podporu tříděného sběru odpadu v regionu.  Ocenění převzal starosta obce Zdenek Porubský a místostarostka Hana Foltasová dne 21. 5. 2019 na zámku v Napajedlích. Poděkování patří všem zodpovědným občanům obce Vigantice, kteří poctivě třídí odpad svých domácností.

Bez Vaší spolupráce bychom nemohli přebírat toto ocenění.

Certifikát Ocenění obce Vigantice Ocenění zástupci obcí

Nejlépe se daří ve Zlínském kraji třídit obyvatelům Uherského Hradiště, Starého Města, Mysločovic a Medlovic. Zástupci, nejen těchto obcí a měst, dnes na slavnostním ceremoniálu v prostorách zámku v Napajedlech převzali prestižní ocenění v soutěži „O keramickou popelnici". Tradiční krajské klání samospráv organizuje již potřinácté Zlínský kraj ve spolupráci s Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s. v rámci aktivit zaměřených na podporu tříděného sběru odpadu v regionu.

„Odpady jsou pro nás velmi důležité téma, kterému se dlouhodobě a systematicky věnujeme. Díky rozšiřování sběrné sítě a osvětě můžeme dosahovat lepších výsledků a zároveň si udržet i pozornost občanů. Čím dál více lidí si totiž uvědomuje důležitost odpovědného přístupu k životnímu prostředí. S tím jde ruku v ruce i potřeba dostatku podložených informací o odpadové problematice," uvedla na ceremoniálu Margita Balaštíková (ANO), krajská radní zodpovědná za oblast životního prostředí a zemědělství.

Stejně jako loni, byly do soutěže i v letošním ročníku automaticky zařazeny všechny obce, které jsou zapojeny do celorepublikového systému třídění a využití obalových odpadů společnosti EKO-KOM, a.s. Hlavním kritériem pro hodnocení bylo množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele a počet tříděných komodit na území jednotlivých obcí a měst. Zohledněny byly navíc i hustota sběrné sítě nebo sběr kovových odpadů. Samotné hodnocení pak bylo provedeno na základě údajů poskytovaných obcemi do systému EKO-KOM v rámci jejich pravidelného vykazování za stanovené období. Obec získává výsledné skóre, které je součtem bodů z osmi soutěžních kategorií - tří hlavních a pěti doplňkových. Podle počtu výsledných bodů se stanovilo celkové pořadí.

V kategorii měst nad 15 000 obyvatel zvítězilo Uherské Hradiště, na druhé příčce skončilo Valašské Meziříčí, třetí byl Uherský Brod. V kategorii obcí s počtem obyvatel od 1 501 do 15 000 zvítězilo Staré Město, následované Luhačovicemi a Bystřicí pod Hostýnem. Mezi obcemi do 1 500 obyvatel patří letos první příčka obci Mysločovice, druhá obci Vigantice a třetí Valašské Polance. Nejúspěšnější mezi malými obcemi do 500 obyvatel jsou v třídění Medlovice, na stupních vítězů je doplnily stříbrné Oznice a bronzový Rudimov.

V rámci slavnostního vyhlášení získaly nejlepší obce a města stylové keramické popelnice, k tomu ještě věcné ceny a také motivační příspěvek od Zlínského kraje na podporu odpadového hospodářství. Obce na prvním místě v každé kategorii si odnesly 30 tisíc korun, na druhých místech 20 tisíc a za bronzovou příčku 10 tisíc korun.

„Na jednoho obyvatele Zlínského kraje připadlo za loňský rok 22,2 kg vytříděného papíru, 12,5 kg plastů, 12,2 kg skla a 0,3 kg nápojových kartonů. Celkově se jedná o více než 47 kg v přepočtu na jednoho obyvatele kraje, což je meziroční nárůst o další kilogram oproti roku 2017. Celkové výsledky kraje zůstávají sice pod celorepublikovým průměrem, z dlouhodobého pohledu ale vytříděné množství využitelných složek odpadů z domácností v kraji každoročně narůstá. Např. před 13 lety byla průměrná výtěžnost papíru, plastů, skla a nápojového kartonu na obyvatele necelých 24 kilogramů," připomněla Martina Filipová, ředitelka Oddělení regionálního provozu společnosti AOS EKO-KOM, a.s.

Aktuálně se na území Zlínského kraje nachází více než 18 tisíc barevných kontejnerů a malých nádob, umístěných přímo u domů. Největší podíl tvoří nádoby na plasty a na sklo. Do systému EKO-KOM, který ve spolupráci s obcemi a městy zajišťuje zpětný odběr a využití obalového odpadu, je v kraji zapojena drtivá většina obcí - celkem 307. Na třídění odpadů se tak může podílet 100 procent obyvatel kraje. Postupně se také snižuje docházková vzdálenost k barevným kontejnerům. Obyvatelé ČR to k nim mají v průměru už jen 91 metrů.

Ocenění obce Vigantice

Soutěž o keramickou popelnici pro města a obce Zlínského kraje v třídění odpadů 2017

V pondělí 18. 9. 2017 proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže „O keramickou popelnici“, kterou letos již pojedenácté uspořádal Zlínský kraj ve spolupráci s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s. Sledováno přitom bylo množství vytříděného papíru, skla, plastů a nápojových kartonů v loňském roce. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo ve Starém Městě.

 

 Na tomto ceremoniálu byli oceněni také zástupci měst a obcí, které jsou nejlepší v třídění a sběru vysloužilých elektrozařízení. Kolektivní systém ELEKTROWIN je ocenil za množství sběru elektrozařízení v přepočtu na jednoho obyvatele. Ocenění od společnosti ASEKOL pro změnu získaly obce, jejichž obyvatelé od října 2016 do konce do srpna 2017 nasbírali v přepočtu na osobu největší množství drobného vysloužilého elektra, a to ve sběrných dvorech a stacionárních červených kontejnerech. Celkovým vítězem se staly Vigantice, kde každý občan vytřídil průměrně 1,51 kg drobného elektra. V kategorii menších obcí obsadil první místo Bratřejov (1,37 kg na 1 obyvatele). V kategorii měst uspěla Bystřice pod Hostýnem (1,37 kg na 1 obyvatele). Šek na 20 000,- Kč a Certifikát obci Vigantice za celkové a hlavní vítězství od společnosti ASEKOL slavnostně převzal starosta obce Zdenek Porubský.

„Dlouhodobě a systematicky podporujeme třídění odpadů. Na jednoho obyvatele našeho kraje připadlo za uplynulý rok 21,1 kg vytříděného papíru, 11,4 kg plastů, 11,2 kg skla a 0,3 kg nápojových kartonů. Celkově se jedná o 44 kg v přepočtu na jednoho obyvatele kraje, což je nárůst o 3 kg oproti roku 2015,“ uvedla Margita Balaštíková, krajská radní zodpovědná za oblast životního prostředí a zemědělství, která se slavnostního ceremoniálu také zúčastnila.

Aktuálně se na území Zlínského kraje nachází více než 14 tisíc barevných kontejnerů, což je dvojnásobně více než před 10 lety. Největší podíl tvoří nádoby na plasty a na sklo. Do systému EKO-KOM, který ve spolupráci s obcemi a městy zajišťuje zpětný odběr a využití obalového odpadu, je přitom zapojeno všech 307 obcí v kraji. Postupně se snižuje docházková vzdálenost k barevným kontejnerům, jedno stanoviště nádob na separovaný sběr dnes připadá v průměru na 150 obyvatel.

Součástí soutěže O keramickou popelnici je zároveň vyhlášení výsledků dalšího ročníku ve zpětném odběru vyřazených elektrozařízení. Nejúspěšnější obce ve sběru vyřazeného drobného elektrozařízení ocení Zlínský kraj ve spolupráci s kolektivním systémem ASEKOL . Tato kategorie je zvláště důležitá vzhledem k tomu, že si stále ještě mnozí občané neuvědomují, že ani drobné spotřebiče nemají ve směsném komunálním odpadu co pohledávat a že jsou cenným zdrojem surovin. O to více je třeba ocenit práci těch, kteří motivují své občany k odkládání vyřazených elektrozařízení do nádob a na místa k tomu určená. Vítězové v této kategorii obdrží finanční odměny, certifikáty a stylové keramické „elektropopelnice“.

Děkujeme všem občanům, kteří se zapojili do třídění odpadů a doufejme, že i v dalších letech se nám společně podaří obhájit toto vítězství a ještě více odpadů vytřídíme.

Obec Vigantice

ASEKOLasekol

 Naše obec recyklací elektrospořebičů výrazně ulevila životnímu prostředí. V roce 2016 občané odevzdali k recyklaci 33 televizí, 4 monitorů a 1 773,83 drobného elektra. Získala Certifikát k ,, Enviromentálnímu vyúčtování za rok 2016". Věříme, že zaslané výsledky potěší a budou také motivací pro zodpovědný přístup občanů ke třídění elektroodpadu v budoucnu.

 ASEKOL je neziskově hospodařící společnost, která v zastoupení výrobců a dovozců elektrozařízení organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení. Zajišťuje sběr, dopravu a recyklaci vysloužilých elektrospotřebičů včetně financování celého systému. ASEKOL je tzv. kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení. Jeho služeb na základě smlouvy využívají výrobci nebo dovozci elektrozařízení. ASEKOL při zpětném odběru úzce spolupracuje s městy a obcemi, posledními prodejci a servisy, svozovými společnostmi a zpracovateli elektrozařízení.

Firma ASEKOL a.s. vyhlásila v roce 2016 tematické zadání zaměřené na tvorbu nových nebo zvýšení počtu stávajících míst zpětného odběru Elektrozařízení, dále na rekonstrukci či zlepšení vybavení sběrných míst v obcích. Obec Vigantice podala přihlášku do Grantového řízení v rámci tematického zadání pro rok 2016 pro projekt s názvem ,,Vigantice – zkvalitnění míst zpětného odběru.“ Rada fondu ASEKOL rozhodla o přidělení finanční podpory (daru) z Fondu pro Projekt, a  to ve výši 5 520,- Kč. Tato částka byla použita na rekonstrukci a zpevnění plochy sběrného místa v místní části ,,u Dorotíků“ a dále sběrného místa ,,u restaurace Tatra“ v obci Vigantice.

Sběrné místo u Restaurace TATRASběrné místo u Restaurace TATRAsběrné místo u DorotíkůSběrné místo u Dorotíků

EKO-KOM

Množství odpadu za rok 2016  naše obec vytřídila a předala k využití celkem 79,914 tun tříděného odpadu a obdržela tak od firmy EKO-KOM, a.s. odměnu ve výši  116 829,00 Kč.
Z toho vyplývá, že čím více vytřídíte, tím větší částka z prostředků firmy EKO-KOM se vrátí zpět do rozpočtu obce, což je jedna z hlavních cest, jak do budoucna snížit poplatky za odpady. Záleží však na odpovědném přístupu nás všech.

Odměna  Osvědčení

Množství odpadu za rok 2015  naše obec vytřídila a předala k využití celkem 36,092 tun tříděného odpadu a obdržela tak od firmy EKO-KOM, a.s. odměnu ve výši  67 174,50 Kč.
Z toho vyplývá, že čím více vytřídíte, tím větší částka z prostředků firmy EKO-KOM se vrátí zpět do rozpočtu obce, což je jedna z hlavních cest, jak do budoucna snížit poplatky za odpady. Záleží však na odpovědném přístupu nás všech.

úspora emisí

PROJEKT

,,Nakládání s odpady v obci od 1.1.2016 s důrazem na zvýšení prvku třídění"

      Celé znění projektu najdete zde.

Obec

Rychlý kontakt

Obecní úřad Vigantice
Vigantice 203
756 61 Vigantice

Tel.: 571 655 142
obec@vigantice.cz

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13
1
14 15 16
17 18 19 20 21 22
1
23
1
24 25 26 27 28 29 30

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Hlášení pálení a počasí Vigantice

hlášení pálení      Počasí u Vranise

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:14
TÝDEN:826
CELKEM:1359255

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-download

app-store-download

Svátek a výročí

Svátek má Květa

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Světový den uprchlíků

Zítra má svátek Alois

Státní svátky a významné dny na zítřek:

  • Den květů
  • Evropský den hudby
  • Mezinárodní den trpaslíků