#
#
#
#

Navigace

Obsah

 

Obecní úřad a hasičská zbojnice

Vigantice najdete na úpatí severních vrcholků Vsetínské Hornatiny. Leží 3,8 km jihovýchodním směrem od města Rožnov pod Radhoštěm v nadmořské výšce 482 m.Obec je postavena kolem silnice vedoucí z Rožnova do obce Hutisko-Solanec a dále do Velkých Karlovic. Katastr obce zaujímá rozlohu 764 ha. Obec se rozkládá v údolí tvořeném potokem Hážovka, s přítoky Studený a Měřístek. Západní hranici se sousedními Hážovicemi tvoří potok Studený, další potok Měřístek, pramenící v Dílech, se vlévá do Hážovky u základní školy. V rozloze obce jsou na pravém břehu Hážovky kopce Hůrka, Súš, Kopec, Poskla; na levém Vigantské Díly.
Název obce Vigantice je odvozen od osobního jména Wiegand. První zmínka o obci pochází z roku 1411 z listiny Lacka z Kravař, kterou se vzdal práva odúmrtí ve prospěch této a jiných osad. V ní se uvádí již jako samostatná obec, která má s Rožnovem tytéž majetníky.

Symboly obce
Znak a vlajku obce Vigantice schválil sněmovní výbor pro heraldiku a vexilologii 4.11.2009. Návrh symbolů vychází z obrazu staré obecní pečeti. Znak: na stříbrném štítě zvýšené modré trojvrší, z něhož vpravo vyniká červené slunce. V trojvrší vyrůstající stříbrně oděný rolník se zlatým kloboukem a vestou, držící v pravici vidle podávky a v levici hrábě, obojí zlaté.

znak obce vlajka obce

 

 

 

Adresa
Vigantice 203
756 61  Rožnov pod Radhoštěm


Úřední hodiny
Pondělí:  8:00-11:30     12.30-17:00
Středa:    8:00-11:30     12:30-17:00

 

Kontakty
Tel.: 571 655 142
       
fax:  571 655 142
obec@vigantice.cz

Starosta             725 121 180
starosta@vigantice.cz

Místostarosta     734 278 891
mistostarosta@vigantice.cz

   
Statistické údaje
ZUJ: 545210 
Počet částí: 1
Katastrální výměra: 764 ha
Počet obyvatel: 1068

Souřadnice WGS-84

Severní šířka:     49° 26´ 37.38¨
Východní délka: 18° 11´ 15.54¨

 

04.12.2019

Jarmark a rozsvícení vánočního stromu ve Viganticích

Jarmark a rozsvícení vánočního stromu ve Viganticích

Jarmark a rozsvěcení vánočního stromečku. U stánků s občerstvením bylo stále plno, v nabídce bylo výborné svařené víno a slivovice. U stánku s jídlem pomáhali zastupitelé obecního úřadu, občerstvení bylo pestré a každý si mohl pochutnat. Děti z místní mateřské a základní školy nejen prodávaly své výrobky ve stáncích, ale na úvod akce vystoupily s vánočním pásmem. Pak už přijela Mikulášská družina s dárečky, čerti na motorce trochu vyděsili malé i velké. Veselou náladu podporovala cimbálová muzika, která moc pěkně hrála. Po setmění pan starosta Zdeněk Porubský rozsvítil vánoční stromeček a večer ještě následoval ohňostroj. Pak už si všichni užívali zábavu s cimbálovou muzikou, povídání u štamprlky, vína, čaje či něčeho dobrého k snědku.

Detail

04.12.2019

Vánoční výstava 30.11.2019

Vánoční výstava 30.11.2019

V sobotu 30. listopadu se konala vánoční prodejní výstava a rozsvěcování vánočního stromečku ve Viganticích. Prodejní výstava se konala na obecním úřadě v zasedací místnosti v dopoledních hodinách a účast byla velká. Své krásné zboží letos dodala spousta výrobců a nabídka byla pestrá a voňavá. Za skleněnými vstupními dveřmi na návštěvníky dýchlo kouzlo Vánoc.

Detail

25.11.2019

Beseda s Janou Juřicovou - Vyšívaná krása

Beseda s Janou Juřicovou - Vyšívaná krása

Ve čtvrtek 21. 11. 2019 se Zasedací místnost OÚ Vigantice zaplnila 38 občany i kamarády Jany Juřicové. Všichni pozorně naslouchali vyprávění o životě a díle držitelky titulu ,,Nositel tradic lidových řemesel“. Jana Juřicová vyprávěla o začátcích vyšívání hlavně ,,Zuberské výšivky“ a později také ,,Rožnovské výšivky“. Podvečer byl naplněný příjemnou atmosférou, čas utíkal velice rychle a při promítání natočených snímků české televize jsme museli obdivovat krásu výšivky i nadšení paní Juřicové, která i přes mnoho překážek, které ji v životě čekaly, předala nám všem něco ze své tvorby, která je velice náročná a mnohdy málo oceněná. Děkujeme za její milé povídání o tradici výšivky, která se v její rodině přechovává po pokoleních a za tuto svou tvorbu si právem zaslouží být Významným občanem Vigantic.

Detail

21.11.2019

Setkání seniorů  obce Vigantice

Setkání seniorů obce Vigantice

V neděli 10. listopadu 2019 se v restauraci Tatra uskutečnilo tradiční podzimní setkání seniorů obce Vigantice. Na toto setkání jsou zváni občané obce, kteří v kalendářním roce dovrší věku 70. let a výše. Letošní setkání navštívilo 43 seniorů. Starosta obce Zdenek Porubský přivítal všechny přítomné a po společné vzpomínce na zesnulé se ujal úvodního slova, představil také novou paní ředitelku naší školy Mgr. Lenku Zavadilovou. Poté se příjemná nálada rozproudila při vystoupení žáků naší Základní školy. Děti pod vedením paní ředitelky nejen zpívaly a recitovaly, ale hrály na zobcové flétny a vystoupení bylo nejen dojemné, ale také plné energie. Odpoledne rychle uteklo při skleničce dobrého vína a výborném jídle. Společně jsme besedovali a za doprovodu harmoniky pana Jaroslava Včelaře zazpívali oblíbené a známé písničky. Nejstarší seniorkou, která se srdečně přivítala, se svými kamarády byla paní Božena Juříčková, která v červnu oslavila 96 narozeniny. Pěknou vzpomínkou je společná fotografie, kterou letos fotografovala paní Lenka Zavadilová. Poděkování patří všem, kdo se podíleli na přípravě letošního setkání a samozřejmě také těm seniorům, kteří přijali pozvání a přišli pobesedovat se svými známými.

Detail

21.11.2019

55.let obecní knihovny ve Viganticích

55.let obecní knihovny ve Viganticích

Ve středu 20. 11. 2019 se v obecní knihovně Vigantice uskutečnila malá oslava. Dopoledne nás navštívily děti z Mateřské školy, povídali jsme si o knihách, přečetli si ukázku z knihy a podívali se na pohádku. V 16:00 hodin jsme přivítali hosty ze Vsetínské Masarykovy knihovny, Rožnovské knihovny, starostu a paní knihovnici z Hutiska Solance. Paní místostarostka seznámila přítomné z historií obecní knihovny. Hudební doprovod zajistila paní Broňa Dočkalová, která vyučuje hru na cimbál. Její žáci Štěpán Válek a Magdaléna Válková zpestřili slavnostní náladu hrou na cimbál, doprovázen zpěvem. Hlavním bodem tohoto setkání bylo ocenění dlouholeté práce knihovnice Jany Krhutové. Starosta obce Zdenek Porubský paní Krhutové poděkoval za práci nejen knihovnice, ale také kronikářky obce Vigantice. Ke gratulaci se připojili také hosté a občané obce. Potom se již všichni společně bavili v prostoru obecní knihovny.

Detail

04.12.2019

Jarmark a rozsvícení vánočního stromu ve Viganticích

Jarmark a rozsvícení vánočního stromu ve Viganticích

Jarmark a rozsvěcení vánočního stromečku. U stánků s občerstvením bylo stále plno, v nabídce bylo výborné svařené víno a slivovice. U stánku s jídlem pomáhali zastupitelé obecního úřadu, občerstvení bylo pestré a každý si mohl pochutnat. Děti z místní mateřské a základní školy nejen prodávaly své výrobky ve stáncích, ale na úvod akce vystoupily s vánočním pásmem. Pak už přijela Mikulášská družina s dárečky, čerti na motorce trochu vyděsili malé i velké. Veselou náladu podporovala cimbálová muzika, která moc pěkně hrála. Po setmění pan starosta Zdeněk Porubský rozsvítil vánoční stromeček a večer ještě následoval ohňostroj. Pak už si všichni užívali zábavu s cimbálovou muzikou, povídání u štamprlky, vína, čaje či něčeho dobrého k snědku.

Detail

04.12.2019

Vánoční výstava 30.11.2019

Vánoční výstava 30.11.2019

V sobotu 30. listopadu se konala vánoční prodejní výstava a rozsvěcování vánočního stromečku ve Viganticích. Prodejní výstava se konala na obecním úřadě v zasedací místnosti v dopoledních hodinách a účast byla velká. Své krásné zboží letos dodala spousta výrobců a nabídka byla pestrá a voňavá. Za skleněnými vstupními dveřmi na návštěvníky dýchlo kouzlo Vánoc.

Detail

25.11.2019

Beseda s Janou Juřicovou - Vyšívaná krása

Beseda s Janou Juřicovou - Vyšívaná krása

Ve čtvrtek 21. 11. 2019 se Zasedací místnost OÚ Vigantice zaplnila 38 občany i kamarády Jany Juřicové. Všichni pozorně naslouchali vyprávění o životě a díle držitelky titulu ,,Nositel tradic lidových řemesel“. Jana Juřicová vyprávěla o začátcích vyšívání hlavně ,,Zuberské výšivky“ a později také ,,Rožnovské výšivky“. Podvečer byl naplněný příjemnou atmosférou, čas utíkal velice rychle a při promítání natočených snímků české televize jsme museli obdivovat krásu výšivky i nadšení paní Juřicové, která i přes mnoho překážek, které ji v životě čekaly, předala nám všem něco ze své tvorby, která je velice náročná a mnohdy málo oceněná. Děkujeme za její milé povídání o tradici výšivky, která se v její rodině přechovává po pokoleních a za tuto svou tvorbu si právem zaslouží být Významným občanem Vigantic.

Detail

21.11.2019

Setkání seniorů  obce Vigantice

Setkání seniorů obce Vigantice

V neděli 10. listopadu 2019 se v restauraci Tatra uskutečnilo tradiční podzimní setkání seniorů obce Vigantice. Na toto setkání jsou zváni občané obce, kteří v kalendářním roce dovrší věku 70. let a výše. Letošní setkání navštívilo 43 seniorů. Starosta obce Zdenek Porubský přivítal všechny přítomné a po společné vzpomínce na zesnulé se ujal úvodního slova, představil také novou paní ředitelku naší školy Mgr. Lenku Zavadilovou. Poté se příjemná nálada rozproudila při vystoupení žáků naší Základní školy. Děti pod vedením paní ředitelky nejen zpívaly a recitovaly, ale hrály na zobcové flétny a vystoupení bylo nejen dojemné, ale také plné energie. Odpoledne rychle uteklo při skleničce dobrého vína a výborném jídle. Společně jsme besedovali a za doprovodu harmoniky pana Jaroslava Včelaře zazpívali oblíbené a známé písničky. Nejstarší seniorkou, která se srdečně přivítala, se svými kamarády byla paní Božena Juříčková, která v červnu oslavila 96 narozeniny. Pěknou vzpomínkou je společná fotografie, kterou letos fotografovala paní Lenka Zavadilová. Poděkování patří všem, kdo se podíleli na přípravě letošního setkání a samozřejmě také těm seniorům, kteří přijali pozvání a přišli pobesedovat se svými známými.

Detail

21.11.2019

55.let obecní knihovny ve Viganticích

55.let obecní knihovny ve Viganticích

Ve středu 20. 11. 2019 se v obecní knihovně Vigantice uskutečnila malá oslava. Dopoledne nás navštívily děti z Mateřské školy, povídali jsme si o knihách, přečetli si ukázku z knihy a podívali se na pohádku. V 16:00 hodin jsme přivítali hosty ze Vsetínské Masarykovy knihovny, Rožnovské knihovny, starostu a paní knihovnici z Hutiska Solance. Paní místostarostka seznámila přítomné z historií obecní knihovny. Hudební doprovod zajistila paní Broňa Dočkalová, která vyučuje hru na cimbál. Její žáci Štěpán Válek a Magdaléna Válková zpestřili slavnostní náladu hrou na cimbál, doprovázen zpěvem. Hlavním bodem tohoto setkání bylo ocenění dlouholeté práce knihovnice Jany Krhutové. Starosta obce Zdenek Porubský paní Krhutové poděkoval za práci nejen knihovnice, ale také kronikářky obce Vigantice. Ke gratulaci se připojili také hosté a občané obce. Potom se již všichni společně bavili v prostoru obecní knihovny.

Detail

08.04.2020

Informace na kabelovce

Informace na kabelovce

Detail Infokanál obce

08.04.2020

Zubní ordinace MUDr. V. Jurčová - Vigantice

Oznámení pacientům stomatologické ordinace Vigantice. Od úterý 14.4.2020 bude obnoven běžný provoz zubní ordinace.

Detail Aktuality

08.04.2020

Vláda ČR částečně uvolňuje některá protiepidemická opatření.

Vláda ČR na jednání v pondělí 6. dubna přistoupila k částečnému uvolnění přísných protiepidemických opatření. Od úterý umožní lidem individuálně sportovat bez roušek, ve čtvrtek budou moci otevřít některé dosud povinně zavřené obchody a od úterý 14. dubna bude možné vycestovat z České republiky v nezbytných případech. Od půlnoci z pondělí 6.4. na úterý 7.4. budou moci občané České republiky opět začít využívat některá venkovní sportoviště, parky a další veřejná prostranství k individuálnímu sportování. Pokud dodrží minimální odstup dvou metrů od ostatních osob, nebudou muset mít při sportování, a to včetně jízdy na kole či běhu, roušku. Společně sportovat mohou nanejvýš dvě osoby s výjimkou členů domácnosti a nesmí přitom využívat vnitřní šatny, sprchy a další uzavřené společné prostory. V praxi to znamená, že si lidé mohou venku nově věnovat třeba tenisu, nohejbalu, golfu, jízdě na koni, bruslení či vodním sportům při omezení počtu dvou osob na hřišti či v posádce. Od úterý 7.4. mohou začít fungovat sběrny surovin, sběrné dvory a kompostárny, od čtvrtka 9. dubna si pak lidé budou moci jít nakoupit kromě již povolených prodejen a provozoven také do hobbymarketů, železářství, stavebnin a prodejen jízdních kol a cykloservisů. Všichni prodejci, nově i dříve povolení, však budou muset od čtvrtka dodržovat přísnější hygienická opatření – budou muset zajistit ve svých provozovnách dodržování minimálně dvoumetrových odstupů mezi zákazníky, u nejvíce exponovaného zboží umístit dezinfekční přípravky a obsluhovat v rukavicích. Ministerstvo zdravotnictví zároveň prodloužilo opatření o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb a o omezeném pohybu osob do konce trvání nouzového stavu. Od úterý 14. dubna se také mírně uvolní dosavadní zákaz vycestovat z České republiky. Kromě pendlerů a dalších osob, které mají výjimku ze zákazu už dnes, budou moci ze země vycestovat i lidé, kteří prokáží, že cesta do zahraničí je nezbytná, ať už z pracovních či soukromých důvodů. V zahraničí se mají maximálně zdržet osobních kontaktů a při návratu budou muset projít kontrolou zdravotního stavu a projít karanténou.

Detail Aktuality

08.04.2020

ČEZ- plánované přerušení dodávky elektřiny č.110060699064 v obci Vigantice

Týká se č.p. 78, 79, 289 v obci Vigantice. Středa 8.4.2020 od 8:00 do 16:00 hodin.

Detail Kalendář akcí

07.04.2020

Provoz OÚ Vigantice

Provoz Obecního úřadu je stále omezen na telefonický a emailový kontakt : Zdenek Porubský – 725 121 180, Hana Matušová – 725 602 080.

Detail Aktuality

 

Realizované projekty v roce 2018-2019

MMR

Projekt „Veřejné osvětlení podél komunikace III/4867 v obci Vigantice“ je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008412

 

Žadatel: Obec Vigantice


Předmět projektu: V rámci realizace projektu dojde k výměně stávajících svítidel podél silnice III/4867 za maximálně efektivní úsporné pouliční osvětlení pomocí LED lamp. Součástí projektu rekonstrukce veřejného osvětlení v celkové délce 2480m je 70ks osvětlovacích bodů včetně osvětlení dvou přechodů pro chodce a dvou míst pro přecházení.

 

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšení bezpečnosti chodců a tím i celkové bezpečnosti silničního provozu v obci Vigantice. Tohoto bude dosaženo rekonstrukcí veřejného osvětlení v obci.

Díky realizaci veřejného osvětlení dojde nejen ke snížení každoročních nákladů na provoz veřejného osvětlení z rozpočtu obce, ale také k poklesu využívání automobilové dopravy
ve prospěch šetrnějšího způsobu přepravy, kterým je doprava pěší. Uživatelé pěší dopravy
se budou cítit bezpečně a to zejména ve večerních a nočních hodinách.

 

Specifické cíle:
- zvýšení bezpečnosti chodců a tím i celkové bezpečnosti silničního provozu
- snížení ročních provozních nákladů na veřejné osvětlení

- zlepšení dostupnosti lokality

 

 

Doba realizace: 09/2018 - 09/2019
Výše rozpočtu: Celkové způsobilé výdaje projektu 1 226 739,45 Kč
Zdroje financování: Dotace ze strukturálního fondu ERDF: 1 165 402,47 Kč, vlastní zdroj financování: 61 336,98 Kč

Název programu: Integrovaný regionální operační program
Číslo výzvy: 132/06_16_038/CLLD_16_01_004
Název výzvy: 1.výzva MAS Rožnovsko-IROP-DOPRAVA

Více informací u projektového manažera projektu:
Ing. Petra Kafková
Sdružení Mikroregion Rožnovsko
T: 777 553 071, E: kafkova.roznovsko@seznam.cz

Veřejné osvětlení Vigantice

 

Realizované projekty v roce 2017

Název projektu: Revitalizace a výsadba doprovodné zeleně komunikace v obci Vigantice

Číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_029/0002543

Specifický cíl: 4.3. - Posílit přirozené funkce krajiny

Aktivita: 4.3.2. - Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur

 

Popis projektu:

Předmětem projektu je revitalizace a výsadba doprovodné zeleně v obci Vigantice tak, aby byla

posílena funkčnost krajinných prvků a struktur. Lokalita se nachází v extravilánu obce Vigantice mimo

zastavěné území a plocha je veřejně přístupná. V rámci projektu budou vysázeny vegetační prvky,

které budou mít také ekologický efekt. Po realizaci navržených úprav by toto místo mělo tvořit

významný krajinotvorný prvek v obci Vigantice.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

CZ_RO_B_C.jpgSFZP_H_CMYK.jpg

 

Úřední deska