#
#
#
#

Navigace

Obsah

Budování obce v průběhu let

 

Průvod k opravené školeStavba obecního koupalištěV roce 1835 byl zbudován hřbitov, který byl v padesátých letech rozšířen, později osvětlen.

Roku 1835 byla v obci zřízena veřejná škola; předtím byla obec přiškolena do Rožnova, ale vyučovalo se soukromě.

Roku 1837 byla v obci vystavena školní budova, která sloužila pro Vigantice a Hážovice.

Roku 1860 byla v obci postavena nákladem 600 zlatých malá kaple, vešlo se do ní zhruba 30 lidí a sloužila především k nedělním bohoslužbám.

Roku 1889 zbudován hřbitov; toho roku přístavbou rozšířena škola na dvojtřídní.

Roku 1908 zřízena v obci poštovní sběrna.

Roku 1911 - 1913 byl vystavěn filiální kostelík ve slohu novogotickém, zasvěcen Události proměnění Páně, vysvěcen 28. června 1914.

Roku 1920 otevřena lidová škola hospodářská pro Vigantice a přiškolené Hážovice.

V roce 1926 byla nákladem 300 000 Kč vystavěna nová školní budova pro pět učíren.

V r. 1927 byla zřízena autobusová doprava z Rožnova na Horní Bečvu, autobus projížděl obcí a zastavoval v ní.

Rok 1928 -obětem první světové války byl v roce 10. výročí ČSR postaven z iniciativy SDH pomník. Provedena byla regulace Hážovky.

V roce 1939 byla rozšířena okresní silnice a do obce byla zavedena elektřina.

V letech 1803, 1901, 1925 a 1947 se přihnaly velké povodně, vždy napáchaly mnoho škod.

Po roce 1945 nastala v obci rozsáhlá výstavba nových rodinných domků, oprava a modernizace stávajících.

V roce 1947 obecní buben byl dán do výslužby, v tomto roce byl zaveden obecní rozhlas, který byl v průběhu let několikrát rekonstruován. Obec má veřejné osvětlení.

V roce 1951 byl Na Dráhách zřízen obecní sad a vysázeno zde bylo 300 jabloní a 150 švestek. V následujícím roce byl sad předán do péče JZD.

Roku 1955 se započalo s výstavbou obecního vodovodu, který byl dokončen v následujícím roce.

V roce 1976 - 78 proběhla velká rekonstrukce školy, včetně přístavby tělocvičny.

Rok 1989 – asfaltování chodníků v obci, byla zahájena výstavba nákupního střediska pro Jednotu (Jednota od smlouvy v roce 1991 odstoupila)

V roce 1991 si kalamitní stav vyžádal nové zastřešení tělocvičny

V roce 1992 se podařilo prodat rozestavěnou prodejnu, byla zahájena stavba čističky odpadních vod (ČOV)

Rok 1994 – rozsáhlá rekonstrukce interiéru kaple, vysvěcen nový oltář, ganerálka varhan.

V roce 1997 byla zdárně dokončena plynofikace celé obce, prostranství kolem kostela bylo vydlážděno zámkovou dlažbou. V tomto roce byl zpracováván Územní plán obce Vigantice.

V roce 1998 - 99 provedeno vydláždění cestiček a hřbitov oplocen s vkusnou podezdívkou.

Rok 1999 – v místní škole i školce byly vybudovány kotelny pro vytápění plynem. Při výkopech firmy Telecom obec formou přípolože provedla položení televizních kabelových rozvodů.

V závěru roku 2000 proběhlo slavnostní spuštění kabelové televize do zkušebního provozu.

V roce 2002 zahájena výstavba inženýrských sítí pro stavební obvod Horní Dráhy I, pro 16 rodinných domů. Proveden nový nátěr fasády kostela, rekonstrukce bazénu místního koupaliště.

V roce 2003 byl spuštěn projekt Čistá Bečva, proběhla rekonstrukce budovy koupaliště včetně nové střechy, vybudování brouzdaliště, areál koupaliště byl nově oplocen.

Rok 2004–rekonstrukce budovy obecního úřadu a hasičské zbrojnice, na výletišti bylo zastřešeno 140 míst.

V roce 2008 byly vybudovány inženýrské sítě ve stavebním obvodu Horní Dráhy II pro 33 rodinných domů. Nástup hospodářské recese utlumil prodej nových stavebních parcel.

V roce 2011 byla postavena dlouho odkládaná nová márnice. Proběhla rekonstrukce střechy na budově bývalé MŠ, nově byla zastřešena i ubytovna TJ. Lesní cesta Sůlovská a cesta ze Súše k Bečvě byly financovány z dotací EU.

V roce 2012 pokračoval ve znamení budování cest. Cesta z Vigantic na Súš a cesta na Posklu byly financovány z prostředků obce. Obecní kanalizace byla rozšířena o lokalitu Vezník. Byly vybudovány další chodníky na hřbitově, část areálu kostela a hřbitova byla oplocena kovaným plotem.

Rok 2013 je ve znamení zpracovávání nového Územního plánu obce Vigantice, který obec pořizuje s finanční podporou KÚ Zlínského kraje. Na koupališti byla vydlážděna nová cesta, proběhla rekonstrukce mostu u Juříčků, byl vybudován bezbariérový vstup do školy. Na konci října byla dokončena investiční akce „Rekonstrukce MK před OÚ Vigantice“ rovněž s finanční podporou KÚ Zlínského kraje.

Rok 2014 pokračuje rekonstrukcí Výletiště, jsou vybudovány nové opěrné zídky, stánky s občerstvením jsou vybaveny gastronádobami pro přípravu jídel. Je postavena nová udírna a gril. Realizuje se investiční akce ,,Okna pro budovu bývalé MŠ"-výměna oken. V březnu je zahájena investiční akce ,,Relaxační zóna-stavební obvod-Horní dráhy II. Na konci července se začíná s pracemi na místním hřbitově: zhotovení chodníků a schodů k urnovým místům. Ve dvoře obecního úřadu byl zhotoven nový dřevěný přístřešek pro techniku. V září začíná realizace investiční akce ,,ZŠ Vigantice-energetické úspory", což znamená výměnu oken a zateplení fasády budovy školy.

Rok 2015 již v lednu začaly práce na akci ,,Revitalizace centra obce Vigantice". Byla vytvořena nová parkovací místa, rekonstrukce kamenných schodů, kostel byl odvodněn, přeložení chodníků, vybudování nového chodníku k bočnímu vchodu, čímž vznikl bezbariérový přístup do kostela, osvětlení budovy kostela, úprava a výsadba zeleně v okolí a v neposlední řadě vybudování nového oplocení kostela i hřbitova. V červenci se začalo opravovat v naší Základní škole, podařilo se nám získat dotaci na ,,Rekonstrukci havarijního stavu tělocvičny" byly vybudovány nové stropní podhledy a osvětlení, tělocvična byla vymalována. v budově školy bylo vyměněno nevyhovující osvětlení, podlahová krytina a obložení kolem radiátorů ve třídách a jídelně. Kuchyň dostala nové, nerezové pracovní stoly, výdejní okýnka a pulty pro podnosové tácy. V jídelně bylo dále vyměněno nevyhovující dřevěné obložení. Sběrná místa na tříděný odpad byla vydlážděna zámkovou dlažbou a ve dvoře za obecním úřadě vznikl nový vydlážděný prostor, který slouží jako dočasné sběrné místo. Na odpočinkových výletních trasách jsou instalovány dřevěné lavičky. V září začala rekonstrukce budovy OÚ ,,Obecní úřad Vigantice-energetické úspory", která spočívala ve výměně oken a vchodových dveří, zateplení pláště budovy a střechy. Poslední akcí je rekonstrukce mostu ev.č. M10, který je dokončen v prosinci.

Rok 2016 je ve znamení půdní rekonstrukce, kde vznikne klubovna hasičů, menší místnost určená pro archiv a sociální zařízení. Vybudování nového sběrného místa nad hřbitovem a rekonstrukce starých. Na místním koupališti došlo k rekonstrukci dámského sociálního zařízení a nezbytným nátěrům plotu kolem bazénu. V letních měsících byly nově vybudovány prodejní pulty v budovách na Výletišti. Na konci roku začaly práce na rozšíření místní knihovny. Stěhování a přípravné práce spodního patra, rozšíření zázemí pro knihovnu. Současně se pracuje na úpravě schodiště do podkroví OÚ Vigantice.

 

Stránka

Stavba márnice

Stavba márnice

Nová cesta na Súš

Nová cesta na Súš

Cesta ze Súše k Běčvě

Cesta ze Súše k Běčvě

Chodníky na hřbitově

Chodníky na hřbitově

Ploty u kostela a hřbitova

Ploty u kostela a hřbitova

Prodloužení kanalizace Vezník

Prodloužení kanalizace Vezník

Cesta na koupališti

Cesta na koupališti

Rekonstrukce mostu u Juříčků

Rekonstrukce mostu u Juříčků

Bezbariérový vstup do školy

Bezbariérový vstup do školy

Oprava cest u OÚ

Oprava cest u OÚ

Bezdrátový rozhlas a protipovodňový systém

Bezdrátový rozhlas a protipovodňový systém

Výměna oken - budova MŠ

Výměna oken - budova MŠ


Stránka