Navigace

Obsah

Nakládání s odpady

Na této stránce informujeme občany o systému odpadového hospodářství v obci Vigantice.

Provoz systému odpadového hospodářství řídí v obci Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 2015.

Svoz komunálního odpadu probíhá v obci 1 x 14 dní a to v pátek od 7:00 hodin.

Přehled svozu komunálního odpadu v roce 2017

13.1.

27.1.

10.2.

24.2.

10.3.

24.3.

7.4.

21.4.

5.5.

19.5.

2.6.

16.6.

30.6.

14.7.

28.7.

11.8.

25.8.

8.9.

22.9.

6.10.

20.10.

3.11.

17.11.

1.12.

15.12.

29.12.

 

Svoz tříděného odpadu probíhá v obci každý měsíc a to
ve čtvrtek od 8:00 hodin

Svoz provádí pracovník obce, občané připraví pytle s tříděným odpadem u svých domů.
Pytlový sběr plastů, nápojových kartonů, papíru.
Zaměstnanec obce vyveze i kovy, plechovky a staré elektrozařízení.
Ve schránce opětovně ponechá prázdné pytle, podle druhu odpadů, který bude připraven k odvozu.

Přehled svozu tříděného odpadu v roce 2017

12.1. 23.2. 23.3. 20.4. 18.5. 15.6.
27.7. 24.8. 21.9. 19.10. 16.11. 14.12.

Občané, kteří mají doma tříděný odpad a chtějí jej vyvézt mimo termín pravidelných svozů,mohou je po telefonické domluvě (OÚ 571 655 142) dovézt do dvora u obecního úřadu Vigantice.

ASEKOLasekol

   ASEKOL je neziskově hospodařící společnost, která v zastoupení výrobců a dovozců elektrozařízení organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení. Zajišťuje sběr, dopravu a recyklaci vysloužilých elektrospotřebičů včetně financování celého systému. ASEKOL je tzv. kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení. Jeho služeb na základě smlouvy využívají výrobci nebo dovozci elektrozařízení. ASEKOL při zpětném odběru úzce spolupracuje s městy a obcemi, posledními prodejci a servisy, svozovými společnostmi a zpracovateli elektrozařízení.

Firma ASEKOL a.s. vyhlásila v roce 2016 tematické zadání zaměřené na tvorbu nových nebo zvýšení počtu stávajících míst zpětného odběru Elektrozařízení, dále na rekonstrukci či zlepšení vybavení sběrných míst v obcích. Obec Vigantice podala přihlášku do Grantového řízení v rámci tematického zadání pro rok 2016 pro projekt s názvem ,,Vigantice – zkvalitnění míst zpětného odběru.“ Rada fondu ASEKOL rozhodla o přidělení finanční podpory (daru) z Fondu pro Projekt, a  to ve výši 5 520,- Kč. Tato částka byla použita na rekonstrukci a zpevnění plochy sběrného místa v místní části ,,u Dorotíků“ a dále sběrného místa ,,u restaurace Tatra“ v obci Vigantice.

Sběrné místo u Restaurace TATRASběrné místo u Restaurace TATRAsběrné místo u DorotíkůSběrné místo u Dorotíků

EKO-KOM

Množství odpadu za rok 2015  naše obec vytřídila a předala k využití celkem 36,092 tun tříděného odpadu a obdržela tak od firmy EKO-KOM, a.s. odměnu ve výši  67 174,50 Kč.
Z toho vyplývá, že čím více vytřídíte, tím větší částka z prostředků firmy EKO-KOM se vrátí zpět do rozpočtu obce, což je jedna z hlavních cest, jak do budoucna snížit poplatky za odpady. Záleží však na odpovědném přístupu nás všech.

úspora emisí

 

 

PROJEKT

,,Nakládání s odpady v obci od 1.1.2016 s důrazem na zvýšení prvku třídění"

      Celé znění projektu najdete zde.