#
#
#
#
#

Obsah

Hřbitov

Hřbitov

 

Dokumenty

Příručka pro pozůstalé
Řád veřejného pohřebiště Vigantice
Cenový výměr k nájmu hrobového místa
Smlouva o nájmu hrobového místa
Mapa hřbitova ve Viganticích

 

HřbitovNájemcům hrobových míst na místním hřbitově:

- pozor, před každým uložením ostatků zesnulého (do hrobu, urna) je nutné navštívit obecní úřad a uzavřít novou nájemní smlouvu na hrobové místo

- v nedávných dnech vám byly doručeny nové smlouvy o nájmu hrobového místa (na dobu15 let = stanovená tlecí doba)

- jedno podepsané vyhotovení smlouvy je třeba doručit na OÚ, nejlépe osobně a zrovna můžete uhradit nájem

- chce-li někdo přepsat nájemce, teď je vhodná chvíle

- budou vám zodpovězeny i vaše případné dotazy