#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Most ev. č. M6 přes Hážovický potok v obci Vigantice

Krycí list nabídky
Návrh smlouvy o dílo
Položkový rozpočet
Čestné prohlášení - základní kvalifikace
Reference
Specifikace poddodavatelů
Projektová dokumentace
Výzva na podání nabídek
Zadávací dokumentace

 

Revitalizace hřbitova ve Viganticích

Krycí list nabídky
Návrh smlouvy o dílo
Slepý položkový rozpočet
Čestné prohlášení - základní kvalifikace
Reference
Specifikace poddodavatelů
Projektová dokumentace
Výzva k předložení nabídky
Zadávací dokumentace

 

Most ev. č. M10 přes Hážovický potok v obci Vigantice

Krycí list nabídky
Návrh smlouvy o dílo
Slepý položkový rozpočet
Čestné prohlášení - základní kvalifikace
Reference
Specifikace subdodavatelů
Projektová dokumentace
Výzva k předložení nabídek
Zadávací dokumentace

 

Obecní úřad Vigantice-energetické úspory

Krycí list nabídky
Zadávací dokumentace
Návrh smlouvy o dílo
Výkaz výměr
Čestné prohlášení
Reference
Specifikace subdodavatelů
Projektová dokumentace pro provedení

 

Rekonstrukce havarijního stavu tělocvičny ZŠ a MŠ Vigantice

Rekonstrukce havarijního stavu tělocvičny ZŠ a MŠ Vigantice-ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Rekonstrukce havarijního stavu tělocvičny ZŠ a MŠ Vigantice- VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDEK
Rekonstrukce havarijního stavu tělocvičny ZŠ a MŠ Vigantice-PROJEKT TĚLOCVIČNA ZŠ
Rekonstrukce havarijního stavu tělocvičny ZŠ a MŠ Vigantice-SPECIFIKACE SUBDODAVATELŮ
Rekonstrukce havarijního stavu tělocvičny ZŠ a MŠ Vigantice-REFERENCE
Rekonstrukce havarijního stavu tělocvičny ZŠ a MŠ Vigantice-ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ-ZÁKLADNÍ KVALIFIKACE
Rekonstrukce havarijního stavu tělocvičny ZŠ a MŠ Vigantice-SLEPÝ VÝKAZ VÝMĚR
Rekonstrukce havarijního stavu tělocvičny ZŠ a MŠ Vigantice-NÁVRH SMLOUVY O DÍLO
Rekonstrukce havarijního stavu tělocvičny ZŠ a MŠ Vigantice-KRYCÍ LIST NABÍDKY

 

Revitalizace centra obce Vigantice

Výzva k podání nabídky - Revitalizace centra obce Vigantice
Dodatečné informace1. k zadávacímu řízení na stavební práce,,Revitalizace centra obce Vigantice"
Dodatečné informace 2. k zadávacímu řízení na stavební práce,,Revitalizace centra obce Vigantice"