#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Krizové řízení

 krizový štáb

Krizové řízení je souhrn činností, které provádějí orgány krizového řízení v souvislosti s řešením krizové situace. Tyto činnosti jsou zaměřeny na analýzu bezpečnostních rizik, vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci, kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace a jejich řešením nebo ochranou kritické infrastruktury. 

 

Mezi orgány krizového řízení patří mimo jiné orgány obcí s rozšířenou působnosti a orgány obcí. Na základě analýzy bezpečnostních rizik si orgány krizového řízení určí typové krizové situace, podle nichž vytvoří krizový plán, kde jsou zaznamenány postupy a opatření ke zdolávání krizových situací. 

 

Krizové řízení plní úkoly havarijní připravenosti (např. únik nebezpečné látky), dále řeší snížení dopadů ekonomických rizik (např. nedostatek ropy), podílí se na řešení epidemií, nákaz zvířat a rostlin. Krizové řízení se prolíná působností mnoha dalších úřadů. Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Rožnov pod Radhoštěm zajišťuje úkoly krizového řízení Bezpečnostní rada, Krizový štáb, Povodňová komise a bezpečnostní referent krizového řízení MěÚ Rožnov pod Radhoštěm pro celý mikroregion Rožnovsko. 

 

V čele jmenovaných orgánů stojí starosta města Rožnov pod Radhoštěm. Jako výkonné složky při řešení mimořádných událostí pracují HZS, Policie ČR, ZZS a jednotky SDH určené poplachovým plánem. Ve zvlášť složitých situacích může být nasazena i Armáda ČR.

KRIZOVÁ KARTA OBCE VIGANTICE