#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Czech POINT je místo pro komunikaci občana s veřejnou správou.

 

Výpisy, které můžete obdržet na OÚ Vigantice.

 

POSTUP VYDÁNÍ OVĚŘENÉHO VÝPISU

Před tím než půjdete na CZECH POINT, musíte znát základní údaje o subjektu, ke kterému chcete získat ověřený výstup. Tato služba není určená k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou.

 

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

·         Co dostanete: Úplný výpis Listu vlastnictví

·         Co potřebujete vědět: Katastrální území a číslo Listu vlastnictví

·         Kolik to bude stát:  100,- Kč za první stránku

                                              50,- Kč za každou další i započatou stránku

 

VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

·         Co dostanete: Úplný výpis z obchodního rejstříku

·         Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo organizace)

·         Kolik to bude stát:  100,- Kč za první stránku

                                              50,- Kč za každou další i započatou stránku

 

VÝPIS ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

·         Co dostanete: Úplný výpis ze živnostenského rejstříku

·         Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo organizace)

·         Kolik to bude stát:  100,- Kč za první stránku

                                              50,- Kč za každou další i započatou stránku

 

VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ

·         Co dostanete: Úplný výpis z Rejstříku trestů

·         Kolik to bude stát:  50,- Kč

·         Co potřebujete:

o             Pokud žádost podává sám žadatel - platný doklad totožnosti

o             Pokud žádost podává zmocnitel – plnou moc ( vzor viz www.czechpoint.cz ) + platný doklad totožnosti zmocněnce

·         POZOR!! Není možné vydávat výpis z rejstříku trestů na jinou osobu, než na tu která o výpis žádá, bez ověřené plné moci.

·         Informace k vydávání výpisů z Rejstříku trestů

 

VÝPIS Z REGISTRU ŘIDIČŮ (od 1. 1. 2009)

·         Co dostanete: Ověřený výpis z bodového hodnocení osoby

·         Co potřebujete:

o             Pokud žádost podává sám žadatel - platný doklad totožnosti

o             Pokud žádost podává zmocnitel – plnou moc ( vzor viz www.czechpoint.cz ) + platný doklad totožnosti zmocněnce

·         Kolik to bude stát:  100,- Kč za první stránku

                                              50,- Kč za každou další stránku

 

VÝPIS ZE SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ (od 1. 1. 2009)

·         Co dostanete: Ověřený výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

·         Co potřebujete: Identifikační číslo organizace

·         Kolik to bude stát:  100,- Kč za první stránku

                                              50,- Kč za každou další stránku

 

INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK

Od 16. 4. 2009 došlo ke spuštění nové činnosti na Czech POINTu. Jedná se o výpis z insolvenčního rejstříku, který je dalším informačním systémem veřejné správy.

Insolvenční rejstřík je spravován Ministerstvem spravedlnosti. Jedná se o veřejně přístupný rejstřík. Jeho základní úlohou je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků.

Postup pro získání výpisu:

V rejstříku je možné vyhledávat na základě dvou ukazatelů:

·         identifikačního čísla organizace (hledání příslušné organizace) a podle

·         osobních údajů (konkrétní osoba)

·         Kolik to bude stát:  100,- Kč za první stránku

                                              50,- Kč za každou další stránku

 

Informace k vyřízení žádostí:

Vzhledem k době nutné pro zpracování žádosti lze vyřídit žádost podanou nejpozději 15 minut před ukončením úřední doby, popř. se informujte přímo na pracovišti.

Děkujeme za pochopení.