#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Setkání seniorů obce Vigantice

V neděli 10. listopadu 2019 se v restauraci Tatra uskutečnilo tradiční podzimní setkání seniorů obce Vigantice. Na toto setkání jsou zváni občané obce, kteří v kalendářním roce dovrší věku 70. let a výše. Letošní setkání navštívilo 43 seniorů. Starosta obce Zdenek Porubský přivítal všechny přítomné a po společné vzpomínce na zesnulé se ujal úvodního slova, představil také novou paní ředitelku naší školy Mgr. Lenku Zavadilovou. Poté se příjemná nálada rozproudila při vystoupení žáků naší Základní školy. Děti pod vedením paní ředitelky nejen zpívaly a recitovaly, ale hrály na zobcové flétny a vystoupení bylo nejen dojemné, ale také plné energie. Odpoledne rychle uteklo při skleničce dobrého vína a výborném jídle. Společně jsme besedovali a za doprovodu harmoniky pana Jaroslava Včelaře zazpívali oblíbené a známé písničky. Nejstarší seniorkou, která se srdečně přivítala, se svými kamarády byla paní Božena Juříčková, která v červnu oslavila 96 narozeniny. Pěknou vzpomínkou je společná fotografie, kterou letos fotografovala paní Lenka Zavadilová. Poděkování patří všem, kdo se podíleli na přípravě letošního setkání a samozřejmě také těm seniorům, kteří přijali pozvání a přišli pobesedovat se svými známými.