#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

55.let obecní knihovny ve Viganticích

Ve středu 20. 11. 2019 se v obecní knihovně Vigantice uskutečnila malá oslava. Dopoledne nás navštívily děti z Mateřské školy, povídali jsme si o knihách, přečetli si ukázku z knihy a podívali se na pohádku. V 16:00 hodin jsme přivítali hosty ze Vsetínské Masarykovy knihovny, Rožnovské knihovny, starostu a paní knihovnici z Hutiska Solance. Paní místostarostka seznámila přítomné z historií obecní knihovny. Hudební doprovod zajistila paní Broňa Dočkalová, která vyučuje hru na cimbál. Její žáci Štěpán Válek a Magdaléna Válková zpestřili slavnostní náladu hrou na cimbál, doprovázen zpěvem. Hlavním bodem tohoto setkání bylo ocenění dlouholeté práce knihovnice Jany Krhutové. Starosta obce Zdenek Porubský paní Krhutové poděkoval za práci nejen knihovnice, ale také kronikářky obce Vigantice. Ke gratulaci se připojili také hosté a občané obce. Potom se již všichni společně bavili v prostoru obecní knihovny.