#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Setkání seniorů ve Viganticích

Neděle 16. září 2018

Setkání seniorů 2018

V neděli 16. září 2018 se v jídelně Základní školy uskutečnilo tradiční podzimní setkání seniorů obce Vigantice. Na toto setkání jsou zváni občané obce, kteří v kalendářním roce dovrší věku 70. let a výše, k 10. 7. 2018 je v naší obci těchto jubilantů celkem 120. Nejstarším seniorem, který se srdečně přivítal, se svými kamarády byl pan Jan Slovák, který v únoru oslavil 90 narozeniny. Letošní setkání navštívilo 41 seniorů. Starosta obce Zdenek Porubský přivítal všechny přítomné a po společné vzpomínce na zesnulé se ujal úvodního slova. Poté se příjemná nálada rozproudila při vystoupení  žáků naší Základní školy. Pod vedením paní učitelky Aleny Kadeřábkové se jídelna rozzářila pásmem básniček a písniček, které si zazpívali i naši jubilanti. Odpoledne rychle uteklo při skleničce dobrého vína a výborném jídle, které připravily kuchařky ze školy. Společně jsme besedovali a za doprovodu harmoniky pana Jaroslava Včelaře zazpívali oblíbené a známé písničky. Pěknou vzpomínkou je společná fotografie, kterou letos fotografovala paní Edita Porubská. Poděkování patří všem, kdo se podíleli na přípravě letošního setkání a samozřejmě také těm seniorům, kteří přijali pozvání a i za deštivého počasí přišli pobesedovat se svými známými.