#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Odkud pocházejí VALAŠSKÉ RODY?

6. února 2018 jsme se setkali s panem Radimem J. Vašutem na přednášce o původu starých valašských rodů na základě poznatků geneticko – genealogického výzkumu pod názvem: ODKUD POCHÁZEJÍ VALAŠSKÉ RODY? Začali jsme od Adama a Evy a přecházeli vývojem evropské společnosti od Lovců mamutů a sběračů, přes vývojové období různých vynálezů až k Rožnovskému osídlování. Nahlédli jsme do GRUNTOVNÍ KNIHY OBCE VIGANTICE a podle ,,Lánových rejstříků“ z roku 1670 bylo v naší obci 40 usedlostí – rodin. Podle ,,Urbáře panství R – M“ z roku 1676 bylo v obci již 49 usedlostí – rodin. Soupis nekatolíků z roku 1694 se stavem k roku 1670 byl 77 osob. Dozvěděli jsme se, že valašské rody ve Viganticích mají různé původy podle osídlování. Například: Západoslovenské, Keltsko – germánské, Vikingské a také Semitský původ (arabský). Po přednášce proběhla také beseda účastníků s panem Vašutem, protože někteří občané spolupracují s přednášejícím a snaží se zjistit více informací o svém původu – rodu. Tuto přednášku navštívilo 47 občanů.