#
#
#
#
#

Obsah

Vítání občánků ve Viganticích

Vítání občánků ve Viganticích

Slavnostní vítání občánků bylo naplánováno v neděli 24. září 2017 u lípy na Sůši. Počasí nám nepřálo, a proto jsme se přesunuli do Zasedací místnosti OÚ Vigantice. Čas podzimního nachlazení postihl i pana starostu, proto nové občánky přivítala místostarostka obce Hana Foltasová. Po vystoupení dětí z Mateřské školy, které si připravila paní učitelka Dana Barošová jsme přivítali tyto nové občánky Vigantic:
Mroček Jakub, Obšivačová Aneta, Kubíčková Anna, Volek Václav, Grossová Karolína, Adámek Marek, Bolf Kristián, Závorka Štěpán, Mischingerová Emily, Videcká Aneta, Kožusznik Vojtěch, Trčka Antonín, Šaffer Matěj, Hrstka David a Filip Vítek. Rodiče dětí převzali dárky pro své ratolesti a po podpisu rodičů do kroniky se společně vyfotografovali. Přejeme novým občánkům Vigantic zdraví, lásku a štěstí v novém životě.