#
#
#
#
#

Obsah

Setkání seniorů ve Viganticích

Setkání seniorů ve Viganticích

Setkání seniorů 2017

V neděli 8. října 2017 se v jídelně Základní školy uskutečnilo tradiční podzimní setkání seniorů obce Vigantice. Na toto setkání jsou zváni občané obce, kteří v kalendářním roce dovrší věku 70. let a výše, k 25. 9. 2017 je v naší obci těchto jubilantů celkem 113. Nejstarším seniorem, který se srdečně přivítal, se svými kamarády byl pan Jan Slovák, který v únoru oslavil 89 narozeniny. Letošní setkání navštívilo 36 seniorů. Starosta obce Zdenek Porubský přivítal všechny přítomné a po společné vzpomínce na zesnulé se ujal úvodního slova. Poté se příjemná nálada rozproudila při vystoupení 20 žáků naší Základní školy. Pod vedením paní učitelky Aleny Kadeřábkové se jídelna rozzářila pásmem básniček a písniček, které si zazpívali i naši jubilanti. Odpoledne rychle uteklo při skleničce dobrého vína a výborném jídle, které připravily kuchařky ze školy. Společně jsme besedovali a za doprovodu harmoniky pana Jaroslava Včelaře zazpívali oblíbené a známé písničky. Pěknou vzpomínkou je společná fotografie, kterou letos fotografovala paní Edita Porubská. Poděkování patří všem, kdo se podíleli na přípravě letošního setkání a samozřejmě také těm seniorům, kteří přijali pozvání a i za deštivého počasí přišli pobesedovat se svými známými.