#
#
#
#
#

Obsah

Pasování malých čtenářů

Pasování malých čtenářů

Pasování prvňáčků na opravdové čtenáře

Pátek 23. června 2017 byl pro děti z 1. třídy naší školy opravdu slavnostní. Byly totiž pozvány do naší nově opravené  knihovny, kde za účasti paní knihovnice Jany Krhutové, Renaty Vinklerové a dalších 2 knihovnic z rožnovské knihovny a paní místostarostky Hany Foltasové,  byly slavnostně pasovány na opravdové čtenáře. Doprovázela je paní učitelka Mgr. Alena Kadeřábková. Pro prvňáčky to byla příležitost ukázat, co se během náročného školního roku naučily. Najednou už písmenka nejsou jen tak nějaké obrázky nebo značky, kterým rozumí jen máma s taťkou a babička s dědou. Složily se do slov, která umíme nejen přečíst, ale i napsat. A kdo už umí číst, ten si rád vezme do ruky knížku a neprohlíží jen obrázky. Jestli se ale může stát i čtenářem knihovny, to nemůže posoudit paní učitelka, dokonce ani pan ředitel, ale pohádkové princezny. Vydali jsme se za nimi, poslechli si pověst o dvou sestrách-princeznách z rožnovského hradu a ukázali jim, jak se nám podařilo zvládnout a poznat všechna písmenka. Pověst je o to více zaujala, protože byla nejen předčítána, ale také zdramatizována a vystupoval v ní  opravdový pes Orion. Před samotným pasováním musely děti přečíst určitou část textu a slavnostně odpřisáhnout „čtenářský slib“.  Šlo jim to báječně. Každý z nich byl princeznami pasován na rytíře krásného slova, dostal svou první vlastní knížku, dáreček, přihlášku do knihovny a sladkou dobrotu. Všem se nám v knihovně líbilo a děkujeme za příjemné chvíle strávené v knihovně.