#
#
#
#
#

Obsah

Besedy v knihovně ve Viganticích

Besedy v knihovně ve Viganticích

Besedy v nové knihovně ve Viganticích

Na jaře jsme otevřeli naši knihovnu a je skvělé se v ní setkávat, nejen při výpůjčce knih, ale také při příležitostných besedách. V říjnu si skupinka občanů naší obce vzpomínala nad fotografiemi na letošní turistickou sezónu a sportovní akce, které pořádali i v minulosti. V listopadu jsme si povídali s novináře, spisovatelem a folkloristou Jiřím Jilíkem o Žítkové a jejích bohyních. V prosinci proběhly v knihovně dvě akce. Nejdříve k nám přijela paní Vanda Vrlová, která nám vyprávěla o adventních zvycích a kouzelných bylinkách a poslední letošní setkání v knihovně bylo s panem starostou Zdenkem Porubským. Netradiční Mikulášské setkání se starostou obce Vigantice se uskutečnilo v příjemné přátelské náladě, starosta seznámil přítomné občany s plány na rok 2018 a připravovanými projekty. Je milé vědět, že i ve Viganticích se lidé rádi setkávají a nová knihovna je pěkným prostředím pro tato setkání. V roce 2018 se připravují další besedy- nejbližší je plánována v únoru – o termínu Vás budeme včas informovat.