Vigantice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Základní a Mateřská škola

Základní škola a mateřská škola Vigantice, okres Vsetínškola, příspěvková organizace

  • Zřizovatel:  Obec Vigantice                                   
  • Adresa:  Vigantice 88, 756 61, Rožnov pod Radhoštěm
  • Ředitelka ZŠ:  Mgr. Lenka Zavadilová
  • Vedoucí MŠ:  Bc. Dana Barošová
  • IČO:   71006150

Kontakt:

ZŠ: 571 655 032

MŠ: 601 601 308                                         

jídelna: 571 655 033

e-mail ZŠ:   zsvigantice@centrum.cz

e-mail MŠ:   msvigantice@centrum.cz 

web. stránky ZŠ  a MŠ: http://www.zsvigantice.cz

Koncepce ZŠ je zpracována ve Školním vzdělávacím programu ,,Pracujeme tvořivě".

Koncepce MŠ je zpracována ve Školním vzdělávacím programu ,,Pohodová školka Sluníčko".

Charakteristika školy

Základní škola a Mateřská škola Vigantice je vesnickou neúplnou školou malotřídního typu. V posledních letech se počet žáků základní školy pohybuje mezi 21 až 35 žáky, převážně se jedná o žáky naší obce. Třídy jsou dle potřeby spojovány, aktuálně se čtyři ročníky vyučují ve dvou třídách. Nedílnou součástí školy je činnost školní družiny, jejíž hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti a odpočinku žáků, pomáhá uspokojovat a rozvíjet kulturní potřeby žáků. Jsme školou rodinného typu, která nabízí klidné prostředí a individuální přístup ke všem žákům školy.

Budova základní školy je jednopodlažní, v přízemí se nachází třída, šatna, kanceláře vedoucí stravování, tělocvična, výdejna obědů, kuchyň, sklady a sociální zařízení. V prvním patře budovy jsou třídy základní a mateřské školy, školní družina, kancelář ředitele, sborovna, kabinety a sociální zařízení.

V mateřské škole, která je zcela naplněna, pracují stálé pracovnice, vedoucí předškolní výchovy paní Bc. Dana Barošová spolu s paní učitelkou MŠ Janou Porubskou.

Problematice prevence rizikového chování je vyhrazena informační tabule na chodbě v přízemí, kde jsou k dispozici i propagační materiály. Další informace k této problematice jsou prezentovány v jednotlivých třídách v návaznosti na aktuální obsah učiva.

 Vchod Základní a Mateřská škola 1.třída v přízemí ZŠ 2.třída v 1. patře ZŠ Herna školní družiny Počítačová učebna Tělocvična

 Sociální zařízení ZŠ Šatna ZŠ Školní zahrada Školní zahrada