Vigantice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Knihovna

Knihovnicí je od 1. ledna 2022 Mgr. Hana Bosová.

Půjčovní doba

  • Otevřeno každé úterý odpoledne
  • 14:00 hod. – 18:00 hod.

Knihovna po rekonstrukci knihovna po rekonstrukci koutek pro děti

Poplatky

Čtenářský příspěvek

děti, studenti,důchodci        30 Kč
dospělí čtenáři                     50 Kč

1. upomínka:                        30 Kč
2. upomínka:                        40 Kč
3. upomínka:                        50 Kč
upomínací dopis:                 80 Kč

ztráta nebo poškození knihy:                 cena knihy + 80Kč
ztráta nebo poškození časopisu:       cena časopisu + 40Kč

Historie knihovny a současnost

V obecní kronice je knihovna zmiňována v roce 1964, kdy se stěhovala z místnosti v dolním hostinci do domu paní Slovákové, č.p. 56. Bylo v ní přes 1400 svazků, čtenářů bylo 76. Knihovníkem byl v té době pan Ondřej Slovák z č.p. 46. Jeho předchůdci v knihovně  v hospodě byli: paní E. Orságová do roku 1962, pak J. Krhutová, J. Kantorek, M.Vojkůvková. V roce 1966 byla dokončena budova MNV a knihovna do ní byla přestěhována. Umístěna byla v patře, později přestěhována do přízemí, kde je dodnes. V této budově se v ní vystřídaly knihovnice: v roce 1973 M. Orságová z č.p. 51 a E. Slováková z č.p. 14, v roce 1974 H. Orságová z č.p. 51, v roce 1980 O. Orságová z č.p. 51, v roce 1983 M. Mročková a od roku 1984 D. Krhutová a J. Krhutová, která je knihovnicí dodnes.

V současné době máme kolem 2500 svazků a asi 300 svazků z cirkulačního souboru, který tu zůstává 1 rok. Provoz knihovny je automatizován, půjčujeme přes počítač. Knih si čtenář může  půjčit libovolně, kolik si troufá přečíst do dvou měsíců, kdy by je měl vrátit bez upomínky. Časopisy odebíráme 2, pro děti Čtyřlístek a pro dospělé Rodinný dům.

Naše knihovna je uváděna jako prostorově druhá nejmenší v  okrese, což je na úkor posezení mezi knihami, ale přesto má své věrné čtenáře, kteří si tu dokážou najít to, co je zajímá a baví.

Ve středu 5. dubna 2017 se naše obecní knihovna i čtenáři dočkali otevření nové, moderní a prostornější knihovny, s  kuchyňkou a sociálním zařízením. Starosta obce Zdenek Porubský slavnostně otevřel tuto knihovnu pro veřejnost spolu s knihovnicí Janou Krhutovou a ředitelem městské knihovny Rožnov pod Radhoštěm panem Pavlem Zajícem. Půjčovní doba je prodloužena. Je otevřeno v úterý dopoledne od 10:00 do 12:00 hodin a úterý odpoledne od 16:00 do 18:00 hodin. Doufáme, že nové prostředí i pohodlí přiláká do knihovny nové čtenáře. 

Paní Jana Krhutová byla knihovnicí naší obecní knihovny od roku 1984. Letos se po dlouhé úvaze rozhodla ukončit práci knihovnice ve Viganticích. Novou knihovnicí obecní knihovny se stala od ledna 2022 paní Mgr. Hana Bosová, která spolupracuje s paní Janou Krhutovou a rožnovskou knihovnou na předání a přípravě činností spojených s touto funkcí. Přejeme ji mnoho nových návštěvníků knihovny, pevné zdraví a plno krásných nápadů a akcí, které drží i malé knihovny v centru dění obce.