Navigace

Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 8
poslední

Pochod kolem Vigantic

10. ročník se uskuteční v neděli 22. října 2017 od 9:00 hodin. Sraz u restaurace TATRA Vigantice.
Na účast se těší SDH Vigantice. celý text

ostatní | 13. 10. 2017 | Autor: Správce Webu

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v obci Vigantice

Starosta obce Vigantice podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje:
1. Volby do Parlamentu České republiky se uskuteční
v pátek 20. října 2017 od 14:00 do 22:00 hodin
v sobotu 21. října 2017 od 8:00 do 14:00 hodin

2. Místem konání voleb v okrsku Vigantice je místnost pro hlasování v budově Obecního úřadu Vigantice – zasedací místnost.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a údaje o oprávněnosti hlasovat v uvedeném okrsku.

4. Každému voliči budou doručeny nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.

5. Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů, požádat OÚ Vigantice (tel. 571 655 142), a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky.
Telefon: OÚ Vigantice: 571 655 142
telefon: volební komise: 571 655 142
celý text

ostatní | 13. 10. 2017 | Autor: Správce Webu

MUDr. Václav Holiš-ordinace Hutisko-Solanec

V pátek 13.10.2017 MUDr. Václav Holiš neordinuje, přítomna pouze sestra. Zástup MUDr. Kjeronská na Prostřední Bečvě. celý text

ostatní | 11. 10. 2017 | Autor: Správce Webu

Nebezpečný odpad

Podzimní odběr nebezpečného odpadu proběhne ve dvoře OÚ Vigantice v sobotu 14. října 2017 od 9:00 do 11:00 hodin. celý text

ostatní | 9. 10. 2017 | Autor: Správce Webu

Velkoobjemový odpad

Podzimní sběr velkoobjemového odpadu proběhne v obci Vigantice v sobotu 14.října 2017 od 9:00 do 12:00 hodin. Kontejnery budou v obci rozestaveny na obvyklých místech. Žádáme občany, aby do nich neukládali nebezpečný odpad, kovový šrot, pneumatiky, zbytky rostlin a stromů. celý text

ostatní | 9. 10. 2017 | Autor: Správce Webu

Špalíkování větví v obci Vigantice

Obec Vigantice nabízí službu špalíkování ořezaných větví. Z důvodu připojení špalíkovače na traktorek jsme určili termíny špalíkování. V říjnu je možné si objednat tuto službu v pátek 13. a 27. října, nebo v sobotu 14. a 28. října. V listopadu jsou termíny v pátek 3. a 10. listopadu a sobota 4. a 11. listopadu. V těchto termínech si nahlaste špalíkování na telefonním čísle 571 655 142 na obecním úřadě Vigantice. celý text

ostatní | 6. 10. 2017 | Autor: Správce Webu

Kotlíková dotace-II.kolo

Zlínský kraj vyhlásil druhé kolo tzv. kotlíkových dotací. Pro žadatele z kraje je připraveno celkem 155,340 milionu korun, příjem žádostí bude zahájen 25. října. Výzva, formulář žádosti i další důležité informace jsou zveřejněny na úřední desce i na webu Zlínského kraje v sekci „Kotlíkové dotace". O poskytnutí, či neposkytnutí podpory rozhodnou rada a zastupitelstvo kraje v lednu nebo únoru příštího roku. celý text

ostatní | 4. 10. 2017 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na tradiční setkání seniorů

V neděli 8.10.2017 ve 12:00 hodin se uskuteční setkání seniorů v jídelně Základní školy ve Viganticích. celý text

ostatní | 27. 9. 2017 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na 21. zasedání Zastupitelstva obce Vigantice

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vigantice se koná ve čtvrtek 5.10.20172017 v 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Vigantice. celý text

ostatní | 27. 9. 2017 | Autor: Správce Webu

Valašský soubor písní a tanců Radhošť

Hledá nové členy do souboru, více informací najdete v přiložené pozvánce. celý text

ostatní | 25. 9. 2017 | Autor: Správce Webu

Zpravodaj obce Vigantice

Občanům bude zářijové číslo Zpravodaje Vigantic doručeno v nejkratší době. Již nyní si můžete Zpravodaj přečíst na stránkách obce v záložce Obec - Zpravodaj Vigantic. Obec Vigantice. celý text

ostatní | 22. 9. 2017 | Autor: Správce Webu

Obec Vigantice - vítání občánků

Z důvodu nepříznivého počasí se slavnostní vítání občánků uskuteční v neděli 24.9.2017 v 10:00 hodin v Zasedací místnosti OÚ Vigantice. celý text

ostatní | 22. 9. 2017 | Autor: Správce Webu

ČHMU - výstraha

21.9.2017 byla vydána výstraha ČHMU č.PVI_2017/92 na jevy povodňová bdělost, vydatný déšť. celý text

ostatní | 21. 9. 2017 | Autor: Správce Webu

ZŠ a MŠ Vigantice

Novinka tohoto školního roku jsou nové stránky školy, kde najdete všechny potřebné informace, aktuální dění ve škole a školce a samozřejmě fotografie ze školních akcí. Sledujte nás na adrese www.zsvigantice.cz a nebojte se nám napsat. celý text

ostatní | 19. 9. 2017 | Autor: Správce Webu

Ocenění obce Vigantice

Soutěž o keramickou popelnici pro města a obce Zlínského kraje v třídění odpadů 2017
V pondělí 18. 9. 2017 proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže „O keramickou popelnici“, kterou letos již pojedenácté uspořádal Zlínský kraj ve spolupráci s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s. Sledováno přitom bylo množství vytříděného papíru, skla, plastů a nápojových kartonů v loňském roce. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo ve Starém Městě.
Na tomto ceremoniálu byli oceněni také zástupci měst a obcí, které jsou nejlepší v třídění a sběru vysloužilých elektrozařízení. Kolektivní systém ELEKTROWIN je ocenil za množství sběru elektrozařízení v přepočtu na jednoho obyvatele. Ocenění od společnosti ASEKOL pro změnu získaly obce, jejichž obyvatelé od října 2016 do konce do srpna 2017 nasbírali v přepočtu na osobu největší množství drobného vysloužilého elektra, a to ve sběrných dvorech a stacionárních červených kontejnerech. Celkovým vítězem se staly Vigantice, kde každý občan vytřídil průměrně 1,51 kg drobného elektra. V kategorii menších obcí obsadil první místo Bratřejov (1,37 kg na 1 obyvatele). V kategorii měst uspěla Bystřice pod Hostýnem (1,37 kg na 1 obyvatele). Šek na 20 000,- Kč a Certifikát obci Vigantice za celkové a hlavní vítězství od společnosti ASEKOL slavnostně převzal starosta obce Zdenek Porubský.
„Dlouhodobě a systematicky podporujeme třídění odpadů. Na jednoho obyvatele našeho kraje připadlo za uplynulý rok 21,1 kg vytříděného papíru, 11,4 kg plastů, 11,2 kg skla a 0,3 kg nápojových kartonů. Celkově se jedná o 44 kg v přepočtu na jednoho obyvatele kraje, což je nárůst o 3 kg oproti roku 2015,“ uvedla Margita Balaštíková, krajská radní zodpovědná za oblast životního prostředí a zemědělství, která se slavnostního ceremoniálu také zúčastnila.
Aktuálně se na území Zlínského kraje nachází více než 14 tisíc barevných kontejnerů, což je dvojnásobně více než před 10 lety. Největší podíl tvoří nádoby na plasty a na sklo. Do systému EKO-KOM, který ve spolupráci s obcemi a městy zajišťuje zpětný odběr a využití obalového odpadu, je přitom zapojeno všech 307 obcí v kraji. Postupně se snižuje docházková vzdálenost k barevným kontejnerům, jedno stanoviště nádob na separovaný sběr dnes připadá v průměru na 150 obyvatel.
Součástí soutěže O keramickou popelnici je zároveň vyhlášení výsledků dalšího ročníku ve zpětném odběru vyřazených elektrozařízení. Nejúspěšnější obce ve sběru vyřazeného drobného elektrozařízení ocení Zlínský kraj ve spolupráci s kolektivním systémem ASEKOL . Tato kategorie je zvláště důležitá vzhledem k tomu, že si stále ještě mnozí občané neuvědomují, že ani drobné spotřebiče nemají ve směsném komunálním odpadu co pohledávat a že jsou cenným zdrojem surovin. O to více je třeba ocenit práci těch, kteří motivují své občany k odkládání vyřazených elektrozařízení do nádob a na místa k tomu určená. Vítězové v této kategorii obdrží finanční odměny, certifikáty a stylové keramické „elektropopelnice“.
Děkujeme všem občanům, kteří se zapojili do třídění odpadů a doufejme, že i v dalších letech se nám společně podaří obhájit toto vítězství a ještě více odpadů vytřídíme.
Obec Vigantice


celý text

ostatní | 19. 9. 2017 | Autor: Správce Webu

Pozvánka-Myslivecký spolek Rysová - Vigantice

Zveme příznivce sportovní střelby na tradiční střeleckou soutěž O pohár starosty obce Vigantice. Soutěž se koná v sobotu 23.9.2017 od 13:00 hodin na myslivecké chatě ve Viganticích.
Z důvodu špatného počasí je soutěž přeložena na příští sobotu 30.9.2017. celý text

ostatní | 19. 9. 2017 | Autor: Správce Webu

ČEZ DISTRIBUCE

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v obci Vigantice. Odstávka je plánována ve středu 20.9. v době od 7:00 do 18:00 hodin a týká se všech odběrných míst.

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů. Zásah provádějte průběžně v období vegetačního klidu do 15. listopadu. celý text

ostatní | 19. 9. 2017 | Autor: Správce Webu

Svoz tříděného odpadu

Pravidelný svoz je plánován ve čtvrtek 21. září 2017 od 7:00 hodin. celý text

ostatní | 13. 9. 2017 | Autor: Správce Webu

Vítání občánků

V neděli 24.9.2017 v 10:00 hodin se uskuteční slavnostní Vítání občánků u lípy na Suši. Za nepříznivého počasí přivítáme občánky v Zasedací místnosti OÚ Vigantice. Pozvánky byly zaslány rodičům dětí. celý text

ostatní | 13. 9. 2017 | Autor: Správce Webu

Brambory na zimní uskladnění

Paní Kelnerová nabízí brambory na zimní uskladnění: žluté, červené a drobné-krmné. Objednávky přijímáme na OÚ Vigantice na tel. čísle 571 655 142 do 25. září 2017. celý text

ostatní | 4. 9. 2017 | Autor: Správce Webu

Kominictví Kryštof

Kominické služby bude provádět v obci Vigantice firma Kominictví Kryštof od pondělí 4. září 2017.Kontakt. Martin Němčík, 1. máje 2626, Rožnov p.R., telefon: 721 298 234, 736 254 124. celý text

ostatní | 31. 8. 2017 | Autor: Správce Webu

Zubní ordinace Vigantice MUDr. Jurčová - dovolená.

Čerpání řádné dovolené v době od 4. září do 8. září 2017.Zástup MUDr. Kramolišová Horní Bečva 7:30 - 9:30 hodin. celý text

ostatní | 31. 8. 2017 | Autor: Správce Webu

Obecní koupaliště Vigantice

Ukončení letošní letní sezóny koupání v pátek 1. září 2017. Obec Vigantice. celý text

ostatní | 31. 8. 2017 | Autor: Správce Webu

Kominické služby

Pan Zdeněk Andrys bude v obci Vigantice provádět čištění komínů a periodické revize spalivové cesty. Bude postupovat směrem od dolního konce obce Vigantice. Kominické práce začne v úterý 5. září 2017. Je možné si domluvit návštěvu na telefonním čísle 737 743 669. celý text

ostatní | 28. 8. 2017 | Autor: Správce Webu

Firma Studénka drůbež

Nabízí k prodeji v obci Vigantice v pátek 25.8. v době od 10:15 - 10:30 hod u Obecního úřadu krůty, kuřice různých barev, chovné kohouty, káčata, husokačeny, indické běžce a roční slepice. Dále také nabízí krmné směsi pro drůbež a králíky a vitamínové doplňky pro veškerou drůbež.

celý text

ostatní | 23. 8. 2017 | Autor: Správce Webu

FK Vigantice

Rozpis mistrovských utkání - podzim 2017.Zveme všechny příznivce kopané na stadion FK Vigantice. celý text

ostatní | 21. 8. 2017 | Autor: Správce Webu

Paní Kelnerová oznamuje občanům

Objednané obilí přiveze v úterý 22.8.2017 v 17:00 hodin k OÚ Vigantice. celý text

ostatní | 18. 8. 2017 | Autor: Správce Webu

Svoz pytlů s tříděným odpadem

Pravidelný svoz tříděného odpadu se uskuteční ve čtvrtek 24.8.2017 od 7:00 hodin. celý text

ostatní | 18. 8. 2017 | Autor: Správce Webu

MUDr. Václav Holiš - ordinace Hutisko - Solanec

Čerpání dovolené od 21.8. do 25.8.2017
Zástup MUDr. Kjeronská na Prostřední Bečvě ve středu 10:00 - 15:00 hodin, ostatní dny dopoledne. celý text

ostatní | 14. 8. 2017 | Autor: Správce Webu

Myslivecká předpouťová zábava - tombola

V sobotu 5.8.2017 pořádal Myslivecký spolek Rýsová - Vigantice na Výletišti ve Viganticích předpouťovou zábavu. Tombola z této zábavy je v příloze. Ceny si vyzvedněte u p. Juříčka na tel.č. 724 471 020. celý text

ostatní | 7. 8. 2017 | Autor: Správce Webu
první předchozí
ze 8
poslední