#
#
#
#

Navigace

Obsah

Včelaři

 

Včelařské akce v roce 2018

Plán včelařských akcí v průběhu roku 2018

 

Pozvánka na Veřejné Medobraní

Medobraní

 

Pozvánka na zimní přednášku O medovině a medovém víně

Medovina

Pozvánka na Vigantský košt medu

Vigantský košt medu

 

Veřejné medobraní s ochutnávkou medu pro širokou veřejnost

Medobraní11.8.2017 od 16:00 do 18:00 hodin včelnice u Petra Vičana ve Viganticích 194

Pozvánka:

VČELAŘSKÁ VÝSTAVA API-EXPO U GRAZU

Již tradičně se v sobotu a v neděli 25. a 26. února 2017 koná včelařský odborný den pořádaný rakouskými profesionálními včelaři.

Představí se tam všichni významní evropští výrobci a prodejci včelařských pomůcek a zařízení. Vzhledem ke zvyšujícímu zájmu vystavovatelů a návštěvníků je tato výstava přesunuta do kapacitně většího areálu k letišti za Graz. Přesná adresa je: Schwarzl – freizeit – zentrum, Thalerhofstraße 85, Premstätten. Cena vstupenky na výstavu a přednášky je 15 eur na osobu a den.

 
Pozvánka na přednášku MUDr. Jany Hajduškové.

Povídání o využití PROPOLISU v domácím lékařství,

ale i o dalších včelích produktech a jejich aplikaci.

Pozvánka na přednáškuZveme Vás 17. února 2017 do restaurace Tatra od 16: 00 hodin.

Včelařské akce v roce 2017

Plánované včelařské akce, které se uskuteční v roce 2017 naleznete zde.

 

Včelařské akce v roce 2016

Plánované včelařské akce, které se uskuteční v roce 2016 naleznete zde.

přednáškaZveme Vás 4.3.2016 na přednášku
VČELAŘSKÝ SPOLEK HUTISKO - VIGANTICE
historie - současnost

 

Vítejte na stránkách Základní organizace Českého svazu včelařského (ZO ČSV) Hutisko-Solanec a Vigantice.

 

Tyto stránky jsou určeny včelařům a nejen jim k poskytnutí informací o včelaření v naší organizaci Hutisko-Solanec a Vigantice a dalších podstatných aktivitách spolku. Touto cestou bychom rádi rovněž přiblížili aktivity spolku veřejnosti, ukázali jak prospěšná je včelařská činnost našemu okolí a konečně že včelaření není jen záležitostí důchodců, ale že je moderní včelaření i pro mladé.

Web je rovněž určen místním včelařům jako zdroj informací nejen o povinnostech, zvláštních nařízeních a podstatných aktivitách spolku. Touto formou bychom rádi informovali o konaných zajímavých projektech, kurzech a setkání místních včelařů.

Včelín

Historie včelaření ve Viganticích: Z historických pramenů a kronik se dochovalo pouze minimální množství informací o včelaření v naší obci. V době nedávno minulé bylo včelaření vždy spjato se školou a farou a ne jinak tomu bylo i u nás.  V 60 letech pan řídící Karel Orság vlastnil včely a pořádal pro děti ze školy exkurse.  Dalších několik včelařů v obci se věnovalo včelaření a předávali odkaz svým potomkům, jež jsou členy místní organizace.  Kočovný vůz                                                                        

Historie spolku: Spolek Hutisko-Solanec a Vigantice vznikl roku 1986 rozdělením velkého územního celku (239 km2) na pět menších spolků. Naše základní organizace je jedním z nich a funguje v nezměněné podobě do dnešních dní.

Současnost spolku: V současné době naše organizace čítá cca 50 členů, kde nejstaršímu je přes 80 let a nejmladší nedávno oslavil 30 let. Celkový počet včelstev se pohybuje okolo 370, tedy v průměru cca 7-8 včelstev na včelaře.

Místní včelaři převážně včelaří ve starších typech úlů, tzv. „zadovácích” či „budečácích ”, moderní způsob včelaření v nástavkových úlech různých typů však zažívá vzestup a i starší včelaři přecházejí na novější a efektivnější způsob včelaření. Chovaná je zde včela kraňská, v převážné většině si včelaři chovávají své vlastní kmeny včel tichou výměnou. Část včelařů nakupuje a dále chová zakoupené kmeny včel z šlechtitelských stanic.

 

Jarní velikonoční výstava
28. 3. 2015

Jako již každým rokem tradičně kulturní komise obce Vigantice uspořádala velikonoční výstavu. V tomto roce jsme se rozhodli oslovit pořádající a zkusili se přidat k této výstavě. Cílem bylo představit návštěvníkům výstavy práci místních včelařů, připravit ochutnávku včelích produktů v různých formách a vesele oslavit příchod jara. |Krom ochutnávky medu, medoviny a dalších produktů návštěvníci shlédli výstavu starých včelařských pomůcek jako dřevěného medometu, starých klícek na matky, dekorativních česen stejně jako moderní nástavkový úl Langstroth s příslušenstvím a další potřeby pro práci se včelami. Je třeba říci, že pro nás bylo až překvapením, jakým způsobem se návštěvníci zajímali o vše kolem včel a jejich produktů. Doufáme, že se výstava líbila a v dalších letech bude třeba opět prostor předvést práci místních včelařů.

Poděkování za zápůjčku historických předmětů Valašskému muzeu v přírodě v Rožnově pod  Radhoště.  Patří jim veliký dík!

Za ČSV ZO Hutisko-Solanec a Vigantice Radek Tydlačka

 

Přednáška u Petra Vičana
10. 7. 2015

PřednáškaV pátek 10. 7. 2015 se uskutečnilo opět příjemné setkání u pana Petra Vičana na jeho včelnici. Tématem setkání členů spolku byla ukázka a debata o možnostech zimního zakrmení včelstev. Období posledního vytáčení a doplnění zimních zásob včel se blíží a příprava u Petra byla opět dokonalá. Byly předvedeny vlastní zlepšovací návrhy „Jakubovského krmítka“, ukázka dalších druhů krmítek, přípravků a použité techniky. Snad všichni se zapojili do debaty a přispěli svými zkušenostmi a vlastními nápady na vylepšení metodiky. Rovněž nemohla chybět diskuse členů na téma krmení včelstev a dalších témat, jež nás v dnešní době trápí. Opět se ukázalo, jak prospěšná jsou tato setkání k výměně zkušeností a názorů. Je třeba říci, že včasné a kvalitní zakrmení přispívá ke zdárnému zazimování vitálních včelstev a to by také mohlo být heslem tohoto setkání.
Poděkování rovněž patří Pavlu Koláčkovi, jež příjemně spojil přednášku Petra Vičana na téma zakrmování včelstev se zakrmováním členů našeho spolku připraveným gulášem. Petře a Pavle díky!Přednáška

Za ČSV ZO Hutisko-Solanec a Vigantice Radek Tydlačka

           

 

 

Stránka

Ukázka úlů

Ukázka úlů

Beseda

Beseda


Stránka