#
#
#
#

Navigace

Obsah

SDH VIGANTICE

Historie a současnost
    

Znak SDH Viganticewww.sdhvigantice.cz

SDH Vigantice patří mezi deset nejstarších sborů dobrovolných hasičů v okrese Vsetín a je druhým nejstarším v rámci třetího okrsku po Rožnově pod Radhoštěm.

Historické mezníky sboru:

 • 29.března 1899 byly schváleny stanovy SDH Vigantice Zemským úřadem v Brně

 • 5. května 1900 vstoupilo do sboru jeho prvních 24 členů. Prvním starostou byl bratr Michal Slovák, prvním velitelem bratr Michal Hulena.

 • 17.srpna 1901 proběhlo svěcení nové stříkačky a zároveň proběhlo předání nové zbrojnice do užívání a i když tehdy počasí nepřálo, sešlo se na tuto slávu přes 3 000 návštěvníků z širokého okolí .Stará zbrojnice

 • počátky činnosti sboru byly spjaty s různými církevními obřady a akcemi jako byly například Stráž v božím hrobě, účast při vítání pana biskupa v naší obci dne 23. června 1909, účast na misiích na Dolní Bečvě, na primicích na Hutisku a podobně

 • v roce 1934 byla zakoupena dvoukolová závěsní stříkačka

 • v roce 1934 vstoupily do SDH první ženy

 • v roce 1938 vstoupily do výboru SDH první ženy a to sestra Františka Bělůnková a Božena Vašutková

 • v roce 1950 bylo zakoupeno starší osobní auto pro rychlejší přepravu členů obsluhy

 • v roce 1964 byla zakoupena druhá motorová stříkačka DS-16 a na zbrojnici byla přistavena věž na sušení hadic

 • v roce 1967 se sbor dočkal nové zbrojnice v budově obecního úřadu

 • v roce 1968 byla postavena věž na sušení hadic

 • v osmdesátých letech byla zakoupena nová motorová stříkačka PPS-12, terénní automobil ARO-240, a výsuvný dvoukolový žebřík

 • v roce 2000 bylo zakoupeno starší vozidlo OPEL CAMPO

 • v roce 2001 bylo zakoupeno motorové přenosné čerpadlo HONDA

 • v roce 2009 získali hasiči nové zásahové vozidlo Nissan Navaro

   

  Za dobu činnosti sboru se ve výborech SDH vystřídalo mnoho členů.Část výboru SDH

 • ve funkci starosty se vystřídalo 18 členů, nejdéle byl ve funkci starosty bratr Josef Korytář a to celých 20 let

 • ve funkci velitele se vystřídalo 17 bratrů, nejdéle byl ve funkci velitele bratr Leopold Mikunda, také 20 let

 • ve funkci jednatele se vystřídalo 11 bratrů, nejdéle byl ve funkci jednatele bratr Michal Vičan, neuvěřitelných 36 let

 • ve funkci pokladníka se vystřídalo 10 bratrů, nejdéle byl ve funkci pokladníka bratr František Slovák, úctyhodných 25 let

  V klubovně SHD je shromážděn bezpočet diplomů, čestných uznání i věcných cen, udělených za účast a umístění v různých soutěžích, a také ocenění za zásah při povodni v r. 1997 tohoto znění: "Vrchní požární rada věnuje Pamětní list SDH Vigantice za mimořádnou obětavost a osobní nasazení při povodních na Moravě a východních Čechách v červenci 1997". Členové sboru obdrželi plakety "Povodně, červenec 1997".

  Při příležitosti oslav 110.výročí sboru vysvětil generální vikář Olomouckého arcibiskupství zásahové vozidlo spolu s vysokotlakým čerpadlem a praporkem SHD Vigantice.

  V roce 2010 měl sbor 134 členů. Má výjezdovou jednotku, družstvo mužů nad 35 let, družstvo žen, družstvo starších žáků. Hlavní činnost hasičského sboru spočívá v ochraně majetku spoluobčanů i státu před zhoubnými živly. Od vzniku do současnosti lokalizoval SDH v naší obci kolem 30 požárů, v okolních obcích 28. Kromě zásahů u požárů poskytovali hasiči pomoc při povodních.

  Oheň není jediným živlem, se kterým se hasiči z Vigantic potýkají. V živé paměti mají všichni silný přívalový déšť, který se přes obec přehnal na počátku srpna loňského roku. „Voda se objevila v místech, kde ji nikdo nečekal. Během půl hodiny vytopila přes dvacet rodinných domů a další budovy,“ vylíčil starosta sboru Petr Klust. V okamžiku se podařilo zmobilizovat patnáct členů výjezdové jednotky. Ti se podíleli na odčerpávání vody a likvidaci následků škod po povodni až do pozdních nočních hodin, kdy ostatní dávno spali.

Stránka

Kolem Vigantic 2010

Kolem Vigantic 2010

Kolem Vigantic 2011

Kolem Vigantic 2011

Hovaria Cup 2011

Hovaria Cup 2011

Hovaria Cup 2012

Hovaria Cup 2012

Hovaria Cup 2013

Hovaria Cup 2013

SDH ženy - Kalendář 2014

SDH ženy - Kalendář 2014

SDH - zabíjačka 2011

SDH - zabíjačka 2011

SDH - zabíjačka 2011

SDH - zabíjačka 2011


Stránka